Strängnäs moderater bör tänka sig för

Den påtänkta folkomröstningen om Strängnäs skolor närmar sig ett avgörande. Den politiska majoriteten tycks inte vilja befatta sig med frågan. Därmed är det upp till oppositionen att hantera den. Ett tungt ansvar ligger på Moderaterna.

11 februari 2012 10:21

I december beslutade fullmäktige att frågan om folkomröstning får väckas. Den enligt lagen nödvändiga mängden namnunderskrifter hade godkänts. Valnämnden och barn- och utbildningsnämnden skulle var för sig bereda ärendet för ett nytt ställningstagande i fullmäktige.

I går kom utbildningskontorets förslag till beslut: Nej till folkomröstning. Argumentet är att den omorganisation inom skolan som folkinitiativet vill stoppa hinner genomföras innan en folkomröstning hinner hållas. Förslaget har av allt att döma förankrats hos den politiska majoriteten.

Detta nej-argument är sådär. Folkinitiativets krav är att skolor i centrala Strängnäs organiseras utifrån klassindelningarna F-6 och 7-9. Politikerna kan besluta om en sådan organisation när som helst, om inte till nästa läsår så till det därefter.

Ändå är folkomröstning en i grunden dålig idé. Enkla och raka ja- eller nej-svar på en visserligen central men ändå avgränsad frågeställning rymmer inte hela skolans komplexitet. Det talas om att organisera F-6 och 7-9 i skilda skolenheter, men det sägs inte var och när. Till vilken kostnad är oklart, likaså hur länge politikerna ska vara bundna av utslaget i folkomröstningen.

Det är förståeligt att många föräldrar ogillar att deras barn som går i årskurs fyra och fem får lång skolväg och måste gå i samma skola som betydligt äldre elever. De som beslutar om skolan kan dock inte rycka loss denna aspekt från andra överväganden som kostnader och undervisningens kvalitet, utan måste se till helheten, till situationen på alla skolor i Strängnäs kommun.

En folkomröstning i denna fråga öppnar också för fler – om lika komplexa ting. Det riskerar att dra isär beslutsmakten från det politiska ansvaret. Vem ska man ställa till svars för ett folkomröstningsbeslut som visar sig vara dåligt?

Det krävs nu endast en tredjedel av rösterna i fullmäktige för att folkomröstningen ska bli av. Majoriteten tycks säga nej, så det stora oppositionspartiet har avgörandet.

Om Moderaterna, som hittills stöttat folkinitiativet, leder Strängnäs till folkomröstning bör de förstå vilket ansvar de tar på sig – och redan nu klara ut de besvärliga frågorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa