Stängda dörrar hos Strängnäs kommun

Strängnäs kommuns skrivna värdegrund talar om öppenhet och lyhördhet för omvärldens intresse. I praktiken möter tidningen ofta stängda dörrar.

13 mars 2012 06:14

Strängnäs kommun säger sig arbeta efter en värdegrund. Den är formulerad i ett dokument och ska bland annat ”ha en tydlig koppling till vardagsarbetet” och ”genomsyra hela organisationen”. En av fyra pelare är öppenhet. Så här beskrivs den:

”I Strängnäs kommun är en fri och öppen diskussion grunden för vårt förhållningssätt. Detta innebär bland annat att

- vi skapar dialog och bejakar omvärldens intresse, nyfikenhet och engagemang

- våra ’kunder’ har rätt att veta hur och hur väl vi utför vårt uppdrag

- vi är lyhörda för vilken information som efterfrågas för att kunna uppfylla vår del i ett öppet samhälle”

Verkligheten är en annan. Det sätt på vilket Strängnäs kommun handskas med offentlighetsprincipen har beskrivits tidigare på denna sida. Och kommunen försvårar insyn även på andra sätt. Här är två sentida exempel:

Den 29 februari följde Strengnäs Tidning med pensionärsorganisationen PRO till äldreboendet Hammargården – ett led i PRO:s arbete med sin återkommande äldrebarometer.

När det blev känt att tidningen skulle delta i besöket blev det först ett nej från enhetschef Rodica Dobondi. Därefter föreslog hon att PRO och tidningen skulle ställa sina frågor till henne. Efter ytterligare diskussioner tilläts reportern och PRO-aren träffa en boende, utvald av enhetschefen som sedan stod bredvid och lyssnade på hela samtalet.

Den 9 mars ville Strengnäs Tidning besöka Paulinska skolan för att fråga niondeklassare om deras gymnasieval.

Valet var klart, kommunen hade presenterat hur det hade fallit ut och tidningen ville berätta om människorna bakom siffrorna.

Även här stötte ST på patrull. Beskedet i receptionen var att tidningen behövde rektorns tillstånd för att få tala med eleverna. Rektor Pauliina Björkman ställde först ett antal frågor till reportern om innehållet i de samtal som skulle föras med eleverna, ifrågasatte tidningens val av just Paulinska skolan för denna enkät, för att sedan meddela att Strengnäs Tidning kunde komma på onsdag – kanske.

Så bejakar Strängnäs kommun omvärldens intresse, nyfikenhet och engagemang. Så garanterar kommunen sina ”kunders” rätt att veta hur kommunen utför sitt uppdrag. Så uppfyller kommunen sina skyldigheter i ett öppet samhälle.

Denna attityd från Strängnäs kommun kommer förstås inte hindra en kritisk belysning av skeenden i kommunen. Det gör en sådan bevakning bara än mer angelägen.

Tidningen kommer även framöver att finnas ute i kommunens verksamheter för att skildra dess vardag och ställa frågor, även om det inte faller vissa chefer i smaken.

De stängda dörrarna in till verksamheterna gör dock tidningen särskilt beroende av tips från anställda i kommunen och från medborgare som på olika sätt påverkas av kommunala beslut.

Från och med nu kommer även varje försök från kommunchefer att hindra tidningens arbete, genom att stänga dörrar och försvåra insyn, att redovisas på denna sida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!