Därför var han konsult

De majoritetspolitiker i Strängnäs som sagt att konsultavtalet med kommunchefen inte gynnade någon enskild person har pratat i nattmössan.

14 mars 2012 05:58

Varför var Peter Lundberg i 27 månader kommunchef i Strängnäs på konsultbasis? Att upplägget var fel har alla inblandade medgett. Men den grundläggande frågan har hittills inte fått ett tillfredsställande svar. Varför?
En titt på Peter Lundbergs taxeringsuppgifter ger intressant information. 2010 var det första helåret som Lundberg var kommunchefkonsult åt Strängnäs kommun. Det är också det senaste inkomståret från vilket det finns offentliga uppgifter. Under detta år fick konsult Lundberg 1 320 000 kronor, exklusive moms, från Strängnäs kommun, utbetalat till hans enskilda firma PH Lundberg konsult.
Om denna summa hade betalats ut som vanlig månadslön för en anställd hade årslönen varit cirka en miljon kronor. Det tillsammans med hans ålderspension från staten, för det tidigare arbetet vid Försvarsmakten, hade satt hans årsinkomst till ungefär 1 230 000  kronor. Den totala skatten hade landat på drygt 570 000  kronor – om Lundberg varit anställd.
Nu var han inte det, utan fakturerade som konsult. Hans beskattningsbara förvärvsinkomster det året bestod av hans pension på knappt 232 000 kronor, några tusenlappar annan inkomst av tjänst samt ett överskott av näringsverksamhet – på 93 620 kronor.
Det placerade honom under gränsen för statlig inkomstskatt. Den kommunala inkomstskatten, inbetalda sociala avgifter samt expansionsfondskatten blev tillsammans cirka 170 000 kronor. Skillnaden mellan den summan och de 570 000 kronorna ovan är den direkta skatteeffekten av att arbeta som konsult i stället för anställd – i runda slängar 400 000 kronor på bara ett år.
Sägas bör att detta inte är det belopp Lundberg har ”tjänat” på det otillåtna konsultupplägget. En del av skillnaden mellan den summa han fick av kommunen och den han har tagit upp till beskattning kan ha gått till att täcka förluster i hans näringsverksamhet och betala diverse andra kostnader. En del kan hållas kvar i firman och tas upp till beskattning senare.
Vad exakt Lundberg har gjort vet vi inte. Ledarredaktionen har utan framgång sökt kommunchefen för en övergripande kommentar. Vi begär dock inte att han offentligt redovisar detaljerna. Specifika kostnader i hans näring är av mindre intresse i sammanhanget.
Man kan dock konstatera följande:
Peter Lundberg har haft betydande privatekonomiska fördelar av att ta uppdrag som konsult i stället för att vara anställd. De majoritetspolitiker som sagt att Strängnäs kommun inte har gynnat enskild person har pratat i nattmössan.
Kommunstyrelsens ordförande Jens Perssons (C) förklaring att konsultlösningen var främst ett sätt att hantera en akut situation försvagas ytterligare, mot bakgrund av ovanstående.
Konsultavtalet har hittills avvisats från konkurrenssynpunkt – som otillåten direktupphandling av tjänst – och det har funnits frågetecken i arbetsrättsligt hänseende. Men även skatterättsligt kan det vara otillåtet.
Självständighetsvillkoret för näringsverksamhet kan svårligen vara uppfyllt för en kommunchef. Strängnäs kommun var under perioden Lundbergs enda uppdragsgivare. Det skrevs till och med in i avtalet att han inte fick ha andra uppdrag vid sidan av det för kommunen. Även om reglerna i den delen ändrades 2009 försvåras Lundbergs sits av att uppdraget kan sägas ha pågått kontinuerligt – det förlängdes vid två tillfällen och varade sammantaget i över två år.
Och så finns det en infallsvinkel till. Eftersom konsultavtalet var otillåtet enligt en eller flera lagar samtidigt som det sänkt kommunchefens skatt, har Jens Persson och Peter Lundberg tillsammans lurat det offentliga på skattepengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa