Ännu ett varv i Caremastriden

16 februari 2013 05:04

Frågan är om något ämne i vårddebatten är så infekterat som varför vårdföretaget Carema blev av med uppdraget på Koppargården i västra Stockholm. Det har blivit slagträ i striden för och emot kommunal upphandling av privata vårdgivare i äldreomsorg. Bakom affären låg, har det visat sig, en häftig konflikt mellan anställda på två olika privata vårdföretag.

Frågan utlöste dessutom en långvarig, ännu pågående konflikt mellan redaktioner och inom journalistkåren, med främst Dagens Nyheter, men numera främst Aftonbladet, på ena sidan och Dagens Samhälle på den andra.

Dagens Samhälle granskade DN:s artiklar om Koppargården, som hade utlöst en riksomfattande debatt om mer eller mindre verkliga brister i äldreomsorgen. Dagens Samhälle kom med en riktig tankeställare om faran att en mediebild kan byggas upp från ofullständiga och missvisande uppgifter. Att Dagens Samhälle gjorde ett gediget jobb, och att DN hade etablerat en mediebild som delvis var missvisande, har konstaterats förut här på ledarsidan i Strengnäs Tidning i Alex Voronovs lördagskrönika 12 maj 2012.

Den dåvarande ledningen på DN var ovillig att medge felen och uppträdde så att den skadade tidningens och dåvarande utgivarens trovärdighet. Det är också ett faktum att DN nu fått ny ansvarig utgivare och chefredaktör.

Bilden av "Caremaskandalen" har nu kompletterats än en gång, från ett intressant håll. Den välkände kommunpolitikern Hans Kilsved (S), tidigare medarbetare till Kjell-Olof Feldt och förr anställd utredare på Kommunal, har som konsult fått det förbundets uppdrag att se hur det bättre ska hinna fånga upp vad som pågår i ärenden som det på Koppargården och inte hamna snett eller på efterkälken.

Han har i Dagens Samhälle berättat att även han, efter intervjuer med olika inblandade, kommit fram till att problemets kärna inte var vanvård utan en konflikt mellan Caremaanställda sjuksköterskor på Koppargården och läkare anställda i ett annat privat vårdbolag, som gick in för att komma åt Carema.

Det säger ju inte att Caremadrivna äldreboenden i allmänhet är sämre eller bättre än andra. Varje upptäckt missförhållande måste, det gäller privat likaväl som kommunalt driven omsorg, bedömas efter vad som hänt lokalt.

Ett par omskrivna fall på Caremaboenden i helt andra län blir inte mindre viktiga för att konflikten på just Koppargården skildrades missvisande.

Det infekterade i denna fråga fortsätter dock att spöka. Kommunals förbundskansli har vägrat att lämna ut Kilsveds rapport till Dagens Samhälle, och skickat ut en snorkig kommuniké om att han yttrat sig bara som privatperson.

Kvarstår gör i alla fall att en del svepande generaliseringar om äldrevården under Caremadrevet faktiskt byggde på ett högst bristfälligt underlag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!