Stridsåtgärder mot ambulanser är fel

Ambulansverksamhet måste fungera 24 timmar om dygnet, alla dagar. Patienter får inte komma i kläm i en tvist om en upphandling.

30 maj 2013 05:00

Mer än 900 000 människor i Sörmlands, Uppsala och Västmanlands län samt på Gotland, berörs om inte avtalsstriden om larm av ambulanser avgörs före 19 juni.

I de fyra länen sköter företaget Medhelp dirigeringen av ambulanser.

Det togs in anbud, Medhelp lade det bästa budet och fick uppdraget från november 2011.

Larmsamtalen tas emot av SOS Alarm, som kopplar vidare till Medhelp. Sjuksköterskor som arbetar där avgör om ambulans ska skickas ut.

De tre landstingen och Gotlands kommun, som i det här sammanhanget kallas Fyrkövern, har inte några invändningar mot hur verksamheten fungerar.

Men snabbt upptäckte Medhelp att antalet ambulansuppdrag och samtal var mycket större än vad som angavs i upphandlingsunderlaget.

Detta innebar att företaget fick anställa fler, med merkostnader på dryga miljonen per månad.

För det vill företaget ha betalt. Krav har framförts många gånger. Den senaste fakturan var på drygt 20 miljoner.

Inga pengar har kommit in, vilket fått företaget att höja tonen – får de inte betalt stoppar de verksamheten 19 juni, har de påstått.

Lika bestämda som företaget är om att det ska ha betalt, är Fyrklövern i sin uppfattning att inte betala. Fyrklövern hävdar att avtalet gäller och att det inte finns någon som helst anledning att betala för det som Medhelp anser vara fördyringar.

Det är synnerligen olyckligt att det uppstått en konflikt som äventyrar denna livsviktiga samhällsfunktion. Om hotet verkställs blir det naturligtvis en fortsatt juridisk strid om vad avtalet omfattat. Men ambulanser kommer att kallas ut när de behövs, sägs det.

Landstingsrådet Åsa Kullgren (S) har sagt att det finns en beredskapsplan, dock utan att ange vad den består av. Och att det inte finns någon anledning till oro.

Om de 20 anställda sjuksköterskorna vid ambulansdirigeringen i Eskilstuna inte arbetar med detta från och med 19 juni, krävs att annan personal gör det.

Varifrån rekryteras den i all hast? Och vilken kompetens har den, om inte Medhelps anställda kvickt byter arbetsgivare? Nog kan sörmlänningarna ha skäl att känna oro.

På lite sikt kan frågan komma i annat läge: Nyligen kom en statlig utredning om alarmering i nödsituationer. Utredaren, Marie Hafström, ansåg att alarmering är en så viktig samhällsfunktion att den ska ligga under staten, på samma sätt som polis och försvar, med en alarmeringsmyndighet som från 2015 sköter färre och större alarmcentraler. Som vi påpekat i en tidigare ledare är det inte fel med en sådan tänkt ordning.

Men där är vi inte än. Konflikten mellan Medhelp och Fyrklövern behöver klaras ut, med en kompromiss eller med att Medhelps uppdrag avvecklas i ordnade former.

Att ingånget avtal gäller och skyldigheter ska fullföljas måste vara utgångspunkten, där har landstingen rätt. Seriös upphandling bygger också på rättvisande underlag. Kan det med fog hävdas att landstingen vilseledde anbudsgivarna måste den frågan klaras ut utan störningar i driften.Ambulansverksamhet måste fungera 24 timmar om dygnet, alla dagar på året. Patienternas perspektiv får inte komma bort, trots den principiellt viktiga tvisten om upphandlingen.

Parterna bör göra upp, om villkoren avtalsperioden ut eller om villkoren för att Medhelp slutar utföra uppdraget. Att slita tvistens alla delar i domstol eller med skiljedom tar tid, en deluppgörelse som säkerställer en drift utan avbrott behövs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!