Ukrainas sak är vår

Den tid då starka europeiska stater fick rita om svagare staters gränser ska vara förbi. Omvärlden måste straffa Ryssland.

3 mars 2014 06:00

En episod från den ryska invasionen av Krim har fångats av en videokamera och snurrar nu på nätet. Ett ryskt specialförband har tagit sig in på en ukrainsk marinbas i Sevastopol, har lastat på vapen och ammunition i en lastbil och avser köra bort det från basen. Utfarten har dock blockerats av en ukrainsk pansarbil.

De tungt beväpnade ryska soldaterna står uppradade bakom sitt befäl som uppmanar den äldre ukrainske, till synes obeväpnade, lätt runde officeraren att flytta på pansarbilen. Ukrainaren vägrar, kryddar det hela med väl placerade svordomar, och lämnar inget utrymme till tvivel om vem som har auktoriteten i meningsutbytet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!