Fixaren i Strängnäs slår till igen

Inomhusidrotten i Strängnäs behöver visserligen fler tider. Men i Mälarforum ryms säkert fyra normalstora inomhushallar. Finns det underlag för det i upptagningsområdet?

13 september 2014 04:00

Centerpartiet i Strängnäs skickade i går ut ett pressmeddelande med kallelse till presskonferens. "Kommunen och Svenska Hem är överens om inriktningen för Mälarforum och tillhörande område" står det.

I pressmeddelandet berättas att företaget överlåter arenan till kommunen för en krona samt att invånarna och näringslivet inbjuds till att delta i en process om hallens framtida användning som multiarena. Vidare beskrivs planerna för området med bostäder, serviceinrättningar, strandpromenad, marina, snabbare påfart till väg 55 och annat.

Det är ambitiöst. Men det är även fräckt, övertaktiskt, oprofessionellt och djupt odemokratiskt.

För det första är det inte kommunen som är överens med Svenska Hem, som det står i dokumentet. Det är kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) och hans kommunalrådskamrater. Några formella beslut om saken finns inte i kommunen. Oppositionsrådet Jacob Högfeldt (M) fick kännedom om överenskommelsen i går, samtidigt som medierna.

För det andra är det oklart om vad de är överens. Vad betyder överenskommelsen rent rättsligt? Har Jens Persson bundit kommunen vid något? Det vet ingen, eftersom Strängnäs kommuns jurister inte har varit inblandade i processen. Ingen i tjänstemannaorganisationen har ens känt till den, att döma av att stabschef Oscar Arnell togs på sängen.

För det tredje vet inte ens Jens Persson om detta projekt är genomförbart. Någon kostnadsberäkning har nämligen inte gjorts.

Inomhusidrotten i Strängnäs behöver visserligen fler tider. Men i Mälarforum ryms säkert fyra normalstora inomhushallar. Finns det underlag för det i upptagningsområdet? Ingen ägare av arenan har funnit ekonomi i den, inklusive kommunen som redan haft Mälarforum i sin ägo men sålt för att den varit för dyr.

Ingen i kommunen vet heller i vilket skick arenan är eller om det är lämpligt att bygga om området på det sätt som det skissas i pressmeddelandet. Inget av det har heller utretts.

Det tillvägagångssätt som Jens Persson och hans kommunalrådskamrater har valt reser alltså frågor av rättslig och ekonomisk art, skapar oklarhet om beslutsgången i kommunen där sakkunskapen i tjänstemannaorganisationen ställts åt sidan och rundar den demokratiska processen. Av det följer att det inte var omsorg om kommunen som styrde majoriteten. Jens Persson slutförde förhandlingen klockan tio på torsdagskvällen för att kunna skriva ihop ett papper före valet.

Men här kan Persson och kamraterna ha gjort en missbedömning. Många i kommunen vill underlätta för inomhusidrotten, hitta en lösning för Mälarforum och utveckla Tosterön.

Men många är också de medborgare som bekymrar sig om kommunens ekonomi. Många är de som ogillar den fixarattityd och respektlöshet för demokratin som Jens Persson visar än en gång. Många är de som inte vill att Strängnäs kommun ska drivas som en sämre skött bilhandel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa