Domstolsmakten slår tillbaka mot riksdagen i vargfrågan

Har någon hört talas om en politisk makthavare vid namn Marie-Jeanette Axelius Friberg?

10 januari 2015 04:00

Inte? Hon har i alla fall nyss kört över riksdagen.

Licensjakten på varg hade beslutats av länsstyrelser och efter överklagande fått godkänt i Naturvårdsverket, som är högre, och högsta instans, enligt den ordning riksdagen godkände 2013.

Men högre instans är Marie-Jeanette Axelius Friberg. Det anser hon i alla fall, därtill inspirerad av föreningen Nordulv och en juristprofessor som brukar lägga upp strategin för att domstolar ska hindra att riksdagsbeslut om varg verkställs. Marie-Jeanette Axelius Friberg är lagman i förvaltningsrätten i Karlstad, och det kan ge makt.

Inhibition, alltså verkställighetsförbud. Sedan ska hon pröva sakfrågan, och kanske begära förhandsbesked från EU-domstolen. Spårsnön hinner smälta, inte en utan flera gånger om det blir så.

Detta ville förra regeringen och jordbruksminister Lena Ek (C) undvika, något de fick Socialdemokraternas stöd för. Besluten om licensjakt lades närmare de berörda bygderna, i länsstyrelserna, med Naturvårdsverket som högre och sista instans.

Då skulle det inte gå att spela bollen till förvaltningsdomstolarna där de som brukar vilja dra ett streck över riksdagens vargbeslut brukar få den inhibition som behövs för att hindra att något verkställs.

Vargen börjar bli det mindre intressanta. Det här är nu en maktkamp.

Marie-Jeanette Axelius Friberg beslutar – ensam, nämndemän slipper hon bry sig om – så att domstolarna ska ta tillbaka makten. På punkt efter punkt väljer hon väg för att upprätthålla domstolsmakten, alltså att tömma riksdagsbeslutet på innehåll. Redan den påstådda osäkerheten om EU-juridiken skulle kräva att domstol och inte Naturvårdsverket är högsta instans får avgöra att hon tar över avgörandet. Sedan väljer hon att inte gå efter de vanliga strängare kraven för att ta till inhibition. Redan ovissheten får räcka för att jakt ska vara betydande olägenhet. Vips är riksdagsbeslutet upphävt i realiteten. Kammarrätten nästa.

De som inte kan få riksdagens stöd har strategin att få EU att ta över makten över hur vargar får skjutas. Tänjbara EU-regler blir redskap för att flytta makten över de politiska avvägningarna. Det ger för det första flerårig fördröjning, och sedan ämbetsmanna- och domarmakt. Deras strategi har i detalj fullföljts av förvaltningsrätten, som till skillnad från riksdagen inte har väljare bakom sig.

Den som tycker detta är en seger kan tycka det, i Romsons departement till exempel.  Men de gör EU-samarbetet en otjänst. Ämbetsmannamakt mot parlamentarism, det är en större fråga än varg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!