Klimatförändringen är alla länders fiende

Även om beslut att kraftigt minska utsläppen fattas nu kommer klimateffekterna att verka i många år framöver. Ett genombrott i Paris i december är nödvändigt.

4 augusti 2015 05:00

Nu är USA med på noterna. Åtminstone att döma av president Barack Obamas tal i går – USA ska kraftigt minska sina utsläpp av växthusgaser.

Fyra års torka i Kalifornien får nu sina konsekvenser i form av sämre skördar, ransonerat vattenuttag och svåra bränder. Det är bara en faktor som under det senaste året har öppnat ögonen på en allt större del av den amerikanska allmänheten om klimatförändringens effekter.

Nu har opinionen för att åtgärder måste vidtas som minskar utsläppen växt. Det är kanske denna växande opinion som parallellt med att president Obama är inne på sin sista mandatperiod har bidragit till att USA nu säger att utsläppen inte bara måste, utan ska, minska.

Att USA svängt så påtagligt är ytterligt välkommet inför FN:s klimattoppmöte i Paris i december. Med USA med på noterna – och den påverkan som USA har på andra länder – förbättras chanserna att toppmötet verkligen kommer fram till ett globalt och bindande avtal om utsläppsbegränsningar av växthusgaser.

Dagligen och stundligen ser delar av världen de allt våldsammare konsekvenserna av klimatförändringen. I Burma har 150 000 människor förlorat sina hem i våldsamma översvämningar till följd av ovanligt kraftiga monsunregn. I Kalifornien i USA fortsätter torkan. Länderna i Mellanöstern har under veckor nu plågats inte bara av krig och oroligheter utan även av temperaturer uppåt 50 grader.

Alldeles oavsett vad orsakerna till klimatförändringen är, så torde alla vara överens om att konsekvenserna av de väderfenomen som skapas blir allt värre för varje år som går. Hos oss i norr ser vi också häftigare väder. Kanske är det rent av en försmak av klimatförändringens effekter för oss i form av mer regn som vi sett i sommar?

Om fyra månader äger FN:s klimattoppmöte rum. Det mötet har förberetts under väldigt lång tid och nu ser det faktiskt ut som om en uppgörelse kan nås. Det råder i alla händelser en mer positiv stämning nu jämfört med tidigare och förberedande klimatmöten.

En rad länder har aviserat vilka åtaganden de kan tänkas göra. Det handlar om minskning av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser med mellan 22–50 procent givet olika start- och slutår.

Om ett globalt avtal kan hamna någonstans i det spannet och slutmålet inte är alltför långt bort, kanske det finns en möjlighet att uppvärmningen av jorden kan bromsas in. Det uppskattar säkerligen kommande generationer.

Det sägs ibland att Paris-mötet är en sista chans för att en minut i tolv komma överens om något som förhindrar att delar av jorden blir i stort sett obeboeliga. Faktum är väl snarare att klockan redan har passerat tolv. Även med minskande utsläpp fortsätter förstörelsen av atmosfären under många år till och fortsätter därmed att orsaka allt mer förödande väder.

Värdet av att världens länder förhoppningsvis kommer överens om åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser ska dock inte underskattas. Klimatförsämringen är alla länders fiende och den måste bekämpas gemensamt. Finns och växer den insikten är en del av slaget vunnet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa