Lyssna på Hansen

Kärnkraften har en viktig roll i att motverka klimatkrisen. Höjd effektskatt motverkar det målet.

29 september 2015 05:00

I söndagens Agenda på SVT intervjuades James Hansen, professor vid institutionen för miljöstudier vid Columbia University och före detta chef inom klimatforskning för NASA. Hansen resonerade klokt kring global uppvärmning och energipolitik.

För det första kommenterade Hansen Vattenfalls jakt på en köpare till sin tyska brunkolsverksamhet med att ägarfrågan egentligen är oviktig. Så länge fossila bränslen framstår som billigare kommer någon att förbruka dem, framhöll han.

Och visst är det så. Det vore naivt att på allvar tro att Tyskland skulle låta sin energipolitik styras från Stockholm. Till följd av att Tyskland har beslutat att stegvis avveckla kärnkraften fram till 2022, och inte vill sätta ett riktigt pris på kolförbränning, kommer landet under lång tid framöver att vara beroende av kolkraft. Klimatpolitiskt är denna strategi djupt olycklig.

För det andra menade Hansen att fossilfri elproduktion är helt avgörande för att motverka klimatkrisen. Han förespråkar därför ett allmänt införande av en koldioxidskatt, så att nedsmutsarna tvingas betala för de verkliga samhällskostnader som deras verksamhet medför.

Det är bara att konstatera att EU:s system med utsläppsrätter har varit misslyckat. En koldioxidskatt skulle vara en tydligare och mer effektiv metod för att få ner utsläppen. I länder som just Tyskland skulle ett sådant verktyg definitivt behövas för att åstadkomma något som liknar en rimlig miljöpolitik.

Hansen betonade också, för det tredje, att modern kärnteknik är mycket säker. Detta till skillnad från exempelvis kolkraft, vars luftföroreningar leder till att mängder av människor världen över dör i förtid. Mot bakgrund av detta kallade han det "galet och förnuftsvidrigt" att motarbeta den i det närmaste koldioxidneutrala kärnkraften.

Angående den svenska situationen sade Hansen att Sverige skulle kunna vara en förebild, i och med att elproduktionen har gjorts fossilfri tack vare kärn- och vattenkraften. Han tillade: "Jag önskar att Sverige kunde basunera ut det bättre."

Men utvecklingen tycks nu gå i motsatt riktning. Sedan effektskatten på kärnkraft infördes år 2000, har den höjts av den socialdemokratiska regeringen 2006 och av alliansen 2008. Sedan dess har dock marknadssituationen förändrats och den nuvarande S- och MP-regeringens ytterligare höjning kommer att få allvarliga konsekvenser på en elmarknad där priserna redan är extremt pressade.

Vattenfall har meddelat att två reaktorer vid Ringhals kommer att stängas i förtid. Bolagets vd, Magnus Hall, har varit tydlig med att effektskatten har varit avgörande för beslutet. Samma budskap har hörts från E.on om reaktor 2 i Oskarshamn. Den ständigt överhängande risken för framtida effektskattehöjningar skapar därtill ett läge där investeringar i ny kärnkraft inte ses som attraktiva.

Ibland invänds att detta inte är något problem i ett Sverige där elproduktion redan är fossilfri och som är nettoexportör av elkraft. Men ju mer koldioxidneutral el Sverige exporterar till kontinenten och länder som Tyskland, desto bättre är det naturligtvis för miljön.

Och även om Sverige är en nettoexportör har vi, under kalla vinterdagar, ofta behövt importera el – i stor utsträckning producerad i kolkraftverk i Danmark, Tyskland och Polen. Att öka på detta importbehov vore på alla vis ett steg i fel riktning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa