Ta det lugnt med svärmor

På Eskilstunasidorna i lördagens tidning berättades om polisens arbete mot Hells Angels som nyligen har etablerat en avdelning i Eskilstuna. En källa beskrev det på följande sätt:
– Polisens strategi är att göra det så jobbigt som möjligt att vara med i ett kriminellt gäng. Det ska bli en konflikt mellan det privata sociala livet och livet som gängmedlem. Exempelvis kan det handla om att ha span på hemmet, plocka in svärmor på förhör eller kontrollera bilen på väg till dagis.

9 december 2009 06:30

I dagens tidning tar Sörmlandspolisens presstalesman Svante Melin avstånd från detta. Det gör även oppositionsrådet Iha Frykman (M) och kommunalrådet Jimmy Jansson (S) utgår från att polisen håller sig inom lagens råmärken.

Dessa reaktioner är välkomna, för den beskrivning som har sipprat fram är oroväckande. Det hela påminner för mycket om de arbetsmetoder som har använts och sannolikt används fortfarande mot annan organiserad brottslighet på andra platser i Sverige.

Förra året berättade Sveriges Radio om polisens insatser mot kriminella gäng i nordvästra Stockholm. En ung man som själv är skötsam, men har kriminella i sin bekantskapskrets, berättade att han ofta blir stoppad av polisen när han kör bil och har vid flera tillfällen blivit bötfälld för små förseelser, som trasig lampa, vilket för de allra flesta brukar stanna vid en tillsägelse. Kommentaren från en intervjuad polischef gick ut på att det är sådant man får räkna med om man umgås med fel personer.

Polisen valde alltså att tillämpa lagen hårdare inte bara mot kända kriminella utan även i en vidare krets, mot de kriminellas vänner och bekanta. Ordningsmakten gör därmed stora avsteg från principen om människors likhet inför lagen, en central del av det som brukar kallas rättssäkerhet.

Frågan är också hur effektiva de här metoderna är från brottsbekämpande synpunkt. Bidrar de inte tvärtom till att öka avståndet mellan polisen och en del medborgare och stärka de subkulturer som tar avstånd från staten och dess regler?

Myndigheter bör självklart göra det svårt för människor att leva som kriminella. Det finns heller inga skäl att tro annat än att de allra flesta poliser håller sig inte bara till lagens bokstav utan även till dess anda och vet var gränserna går. Men det gäller även att vara vaksam mot attityder som driver i riktningen brottsbekämpning till varje pris.

Politiker, även på lokal nivå, som argumenterar för kraftsamling mot organiserad brottslighet och står i ständig kontakt med polisen, har ett medansvar för att förhindra en utveckling som urholkar rättssäkerheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!