En rödgrön synvilla

Vilket politiskt block har medvind i opinionen? De rödgröna menar Statistiska Centralbyrån. Vi är inte lika säkra. SCB:s siffror avviker nämligen oväntat starkt från de övriga opinionsinstitutens. Det finns även en del fakta om mätmetoden som förtjänar att lyftas fram.

11 juni 2010 06:30

SCB:s sista partisympatiundersökning före valet, som presenterades i går, brukar av medier kallas den stora mätningen. Orsaken är det betydande underlaget hos SCB – över 6 000 svarande – och det faktum att resultatet i majmätningen under ett valår brukar peka ut det vinnande blocket. Så har det varit sedan 1973.

Men kanske är det dags att ompröva dessa historiskt grundade sanningar och plocka ner SCB-mätningen från piedestalen. Statsvetare och opinionsgurun har många gånger under mandatperioden räknat ut Alliansen, något som de senare har fått äta upp. Alliansen har hämtat in underlägen på 20 procent, något som aldrig har hänt tidigare.

När det gäller den rikspolitiska trenden är tillförlitligheten i en mätning heller inte större när 6 000 personer svarar jämfört med 2 000. På dessa nivåer är metoden viktigare än storleken på svarsgruppen. Och här kan man resa en del frågetecken. I den mätning som SCB presenterade i går leder de rödgröna med sex procentenheter. Men det ger inte hela bilden. Om man tar svaren på frågan om vilket parti personerna skulle rösta på i dag är det dött lopp mellan blocken, Alliansen ligger till och med lite före. När SCB lägger till svaret på följdfrågan om bästa parti får de rödgröna ett litet försprång. Denna skillnad mellan blocken ökar ytterligare när undersökarna kompenserar för bortfallet med hjälp av komplicerad modell som bygger på antagandet att det är svårare för intervjuarna att nå rödgröna väljare.

Även andra opinionsinstitut använder den typen av modeller, som ser lite olika ut, men det är bara SCB som redovisar detaljerna i sin – och den innehåller alltså en inbyggd höjning av de rödgrönas siffror.

Men den främsta förklaringen till skillnaden i resultat mellan denna opinionsundersökning och andra sentida mätningar är sannolikt mätperioden. SCB genomförde undersökningen mellan 28 april och 30 maj. 70 procent av intervjuerna gjordes före 16 maj. Debatten efter de rödgrönas vårmotion och Greklandskrisens svallvågor på europeiska börser har alltså inte satt lika starka avtryck i denna undersökning som i flera andra som genomfördes under slutet av maj och början på juni.

Så ta denna undersökning med en nypa salt. Det är en mätning bland flera och innehåller delar som kan ifrågasättas. Ställningen mellan blocken är fortsatt jämn – vilket visas av sammanvägningar av flera opinionsundersökningar, även kallade ”mätningarnas mätning” – med viss medvind för Alliansen som får ökat stöd varje gång temperaturen i den politiska debatten höjs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa