Moderater på fel spår

Alltför enkla politiska tumregler brukar inte klara krocken med verkligheten. Det finns många problem med kommunalt ägda bolag. Men att därför gå så långt att deras antal ska ner till noll är att byta gamla svårigheter mot nya.

3 augusti 2010 20:36

Moderaterna i Eskilstuna är inte de första men däremot de senaste som ersatt sund skepsis mot kommunala bolag med en nästan oböjlig princip. I det kommunala valprogrammet vill de bli kvitt i princip alla kommunens bolag. Det enda undantaget av betydelse är att de kan tänka sig att kommunen behåller rörnät för fjärrvärme samt bredbandskablar. I båda fallen skulle i så fall andra intressenter få köpa tillgång till rör och kablar.

Ståndpunkten kan se rätlinjig och flott ut i en programskrift. Men om Moderaterna blir en del av en styrande kommunal majoritet kommer nog omprövningen snabbt – och det inte främst därför att flera av de andra partierna kan ha invändningar. Framför allt är det så stora skillnader mellan de tre stora kommunägda företagen. De kan inte dras över en kam.

För Parken Zoo är skälen att sälja starka. Den verksamheten behöver inte alls vara kommunal. Ingen i Norrköping lär i dag ångra att staden sålde sin ständiga huvudvärk och förlustkälla, Kolmårdens djurpark. Den har efter privatiseringen utvecklats väl och blivit en stärkt tillgång för regionen som turistmål.

Att slippa ägaransvaret för en sådan verksamhet är en lättnad för en kommun. Det besvärliga med Parken Zoo är inte att komma fram till att försäljning är rätt. Däremot kan det bli knepigare och ta tid att hitta rätt köpare.

Kommunala bostads- och fastighetsbolag var tidigare sorgebarn i många kommuner. Ofta var de dessutom redskap för en äldre tids kommunalsocialistiska bostadspolitik. Men det är nu historia. Frågan i dag är en annan.

Det privata initiativet har fått en större och positiv betydelse för bostadsproduktionen. Men räcker det? Är det till fördel i en relativt stor stad att inte ha några kommunägda hyresrätter alls, och att inte heller ha något bolag som kan användas för att få saker uträttade där privata byggföretag inte är intresserade eller inte billiga nog? Nej, det är bättre att vara rörlig i att sälja en del bostadshus, och bygga och köpa nytt ibland, så att bolaget blir ett stöd för stadsplanering och utveckling.

Viktigast och mest intressant är energi- och miljöbolaget. En rad kommuner sålde för några år sedan sådana bolag till jättarna Vattenfall, E.ON och Fortum. Eftersmaken av sådana affärer är många gånger dålig, med lätt förödda engångsintäkter och kraftigt höjda fjärrvärmetaxor.

Är det realistiskt att ha ett kommunalt rörnät där olika ägare av kraftvärmeverk betalar för att i konkurrens leverera värme till kunder? I mycket stora städer är detta kanske möjligt. För sådant är dock både Eskilstuna och Strängnäs för små.

Fast ett riktigt bra alternativ finns ju på nära håll – alliansen med Västerås. Eskilstuna och Strängnäs kan låta sina energibolag gå upp i det välskötta Mälarenergi och bli delägare där. Planerna från 1999 bör dammas av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!