Dumt motstånd mot vinst

Skolan ser ut att bli en viktig arena i valkampen. I helgen gjorde flera partier nya utspel på området. Vänsterpartiet krävde att fristående skolor bara ska få drivas i något som partiet kallar icke-vinstdrivande driftsformer.

8 augusti 2010 19:54

Tanken är inte ny men lika förvirrad nu som tidigare. Något problem finns egentligen inte och alla lösningar som kan uppfinnas är mindre verkningsfulla än vad dess idégivare tror.

Det sista först: Diverse spärrar mot vinstutdelning i skolvärlden och i annan offentligt finansierad men privat utförd verksamhet har redan har utretts och avfärdats. Det gjordes exempelvis 2001 av en expertkommitté på uppdrag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Kommittén konstaterade bland annat att det finns många sätt att dela ut vinst utan att kalla den just så. Överfakturering och extra hög ränta för lån är två enkla knep.

Själva grundkritiken från Vänsterpartiet är dessutom inkonsekvent. Bara i kommunistiska planekonomier stannar offentliga medel alltid kvar inom staten. I marknadsekonomier omvandlas skattemedel till privata vinster på en mängd olika sätt. Privata byggföretag bygger skolor, sjukhus och äldreboenden. Privata läkemedelsföretag finansierar forskning och tillverkar mediciner. Privata bokförlag ger ut skolböcker. Vänsterpartiet väljer nu en liten bit av detta och kräver förbud, och det utan att peka ut något egentligt problem. De hävdar underförstått att vinstutdelning sker på bekostnad av kvaliteten i undervisningen men ger inte några konkreta exempel på friskolor där så har skett.

Det råder samtidigt ingen tvekan om att de privata alternativen har utvecklat den svenska skolan. Fråga familjer vars barn går i Internationella Engelska Skolan, som finns bland annat i Eskilstuna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet var snabba med påpekanden att detta vänsterpartiförslag inte är de rödgrönas gemensamma. Så är det, men inte helt. De här idéerna finns inom Socialdemokraterna. För ett år sedan luftades de av partiets oppositionsråd i Stockholm Carin Jämtin som sedan tvingades backa steg för steg. En del sörmländska socialdemokrater har framfört samma budskap på denna tidnings debattsida och vi lär se mer sådant i valrörelsen.

Annars är detta i mycket bilden av den rödgröna politiken, i skolfrågor och på flera andra områden: Vänsterpartiet drar långt ut mot vänster medan Socialdemokraternas ledning och Miljöpartiet håller emot. En rödgrön koalition som rör sig i det fältet utvecklar inte sin politik på ett sätt så att den kan utmana Alliansen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa