I väntan på manifesten

I Eskilstunas kommunval finns två tydliga block. Inom kort kommer de att presentera sina valmanifest. Att döma av det som hittills har kommit från enskilda partier finns en risk att de gemensamma programmen blir floskeltunga – många vackra ord och lite konkretion.

10 augusti 2010 08:25

Därför föreslår vi här en mall som kan användas vid läsningen av manifesten, vinklad mot de områden som på senare tid har lyfts fram på ledarsidan. Tar sig partierna an dessa frågor eller väljer de att undvika dem?

• Eskilstunas näringsliv drabbades hårt av krisen och redan före hösten 2008 hade kommunen en mycket hög andel invånare i utanförskap. Sammantaget ledde det till att Eskilstuna under krisen har tillhört landets tio kommuner i arbetslöshetstoppen.

Vilken analys gör de lokala politikerna? Hur bör Eskilstunas näringsliv förändras för att kommunen inte ska hamna i botten vid nästa lågkonjunktur? Och hur ser de politiska planerna ut för att minska andelen Eskilstunabor som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden?

• Alla partier vill prioritera skolan i betydelsen att tillföra den mer pengar. Det kanske behövs, men med enbart detta i fokus blir debatten en enkelspårig tävlan om vem som kan ge mest. Politikerna borde prata mer om innehåll. Hur ska medborgarna få mer för sina skattepengar – i skolan och i annan kommunal verksamhet? En jämförelse med Västerås stad, som kommunen har gjort, har visat att det går att driva äldreomsorg billigare utan att kompromissa med kvaliteten.

• Eskilstuna har en dålig alkoholtradition. Även om säkra uppgifter saknas kan man på goda grunder anta att den genomsnittlige Eskilstunabon dricker mer än medelsvensken, med allt vad det innebär för missbruk, minskad arbetsamhet och otrygghet. Konkreta förslag för hur detta ska motarbetas saknas dock.

Frågan är alltså vad politikerna vill göra konkret för att minska alkoholkonsumtionen i Eskilstuna. Och vilka idéer finns för förbättring av vården så att fler Eskilstunabor som missbrukar alkohol och andra droger får hjälp snabbare och effektivare och kan ta sig ur missbruket?

• Denna mandatperiod har inneburit fyra bortkastade år för utvecklingen av Eskilstunas centrum. Politikerna bör ge besked om vad de vill ska hända med stadskärnan under den kommande mandatperioden. När byggs Fristadstorget om? Vilka förslag finns för lösning av bussproblemet på torget? Hur ser politikerna på förtätning och bostadsbyggande i centrala Eskilstuna?

• Det kommunalt ägda Parken Zoo går med förlust. Så får det inte fortsätta. Verksamheten ligger långt från det kommunala uppdraget. I dag skulle ingen komma på tanken att bygga en kommunal nöjespark och flera svenska kommuner som har ägt sådana parker har sålt dem utan att ångra sig.

De borgerliga partierna har meddelat att de vill sälja Parken Zoo. Det har även Miljöpartiet medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har sagt nej. Något gemensamt besked från det nya rödgröna blocket finns däremot inte. Det måste ges före valdagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa