Dela inte Strängnäs

Frågan om en delning av Strängnäs kommun är åter uppe till diskussion. Nu handlar det om en idé att Stallarholmen, Mariefred och Åker bildar en Gripsholms kommun. Frågan diskuterades under stormötet i Stallarholmen i tisdags.

13 augusti 2010 09:09

Att idén dyker upp är inte konstigt. Långt ifrån alla kommuninvånare uppfattar Strängnäs stad som naturligt kommuncentrum, medan andra anser att centralstyret inte ger deras kommundelar den omsorg de förtjänar. Det senare hörs ofta i Stallarholmen och Åker – något som också noterades av Strengnäs Tidning under enkätsamlingen i våras – medan Mariefredspartiets 20 procent av rösterna i Mariefred talar för sig.

Här finns uppenbarligen ett problem som behöver ventileras i valrörelsen. Kommundelning är dock fel väg. En sådan har utretts och avfärdats på goda grunder.

2002 presenterade Björn Sundström från Sveriges Kommuner och Landting (då Kommunförbundet) sin utredning där han skissade på vad en utbrytning av Mariefred och Åker skulle innebära. Slutsatsen var att notan skulle bli mycket hög för utbrytarna. Behovet av uppbyggnad av ett antal egna verksamheter, förvaltning och förlusterna av samordningsvinster skulle ge den nya kommunen merkostnader på 48 miljoner kronor per år, räknat på 2000 års budget, vilket blir 55 miljoner i dagens penningvärde.

Översatt till nuvarande Strängnäs kommun skulle det motsvara över 200 miljoner kronor årligen i högre kostnader, vilket ger en uppfattning om vilka belopp det handlar om. Utredaren kom fram till att den nya kommunen skulle behöva höja skatten med 2,60 kronor per intjänad hundralapp.

Siffrorna kan ifrågasättas på marginalen. Exempelvis är det inte säkert att den nya kommunen skulle bygga upp en politisk organisation med sju nämnder och 100 förtroendevalda. Men även med sådana justeringar är det svårt att komma under två kronor i höjd skatt. Och när allt kommer omkring är detta den mest kvalificerade ekonomiska genomlysningen av kommundelningsidén som har gjort.

Frågan är också om en Gripsholms kommun skulle upplevas av dess invånare som mer demokratiskt legitim än dagens Strängnäs kommun. Stallarholmen, Åker och Mariefred är sinsemellan rätt olika till sin karaktär och det är svårt att se någon naturlig centralort i en sådan kommunbildning.

Med det sagt behöver kritiken från de tre orterna mot centralstyret i Strängnäs bemötas i valdebatten. Vänsterpartiets gruppledare David Aronsson gjorde det på debattsidan i veckan. Fler Strängnäspolitiker borde följa hans exempel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa