Skuggor över landstingsvalet

Tidningen fortsätter i dag berätta historien om politikerarvoden i Landstinget Sörmland. Redan i tisdags fångades den upp av flera rikstäckande medier. I valrörelsen är intresset för och sökandet efter politiska skandaler särskilt stort.

26 augusti 2010 07:58

Men – arvodeshistorien utgör inte en del Eskilstuna-Kurirens valrapportering. Att tidpunkten för publiceringarna sammanfaller med valrörelsen är från tidningens utgångspunkt en slump. Bakom artiklarna ligger en dokumentation på över ettusen sidor som Eskilstuna-Kuriren kom över i slutet av sommaren.

Arvodesfrågan kastar dock en skugga över hela landstingsvalet, vilket är fullt naturligt. Val av politiska företrädare handlar om förtroende som i det här fallet har fått sig rejäl törn.

De läsarreaktioner som har nått tidningen är nästan utan undantag fördömande mot de inblandade politikerna. Bland dessa reaktioner finns förstås mycket gammalt hederligt politikerförakt. Vissa människor lever med axiomet att politiskt folkvalda har lägre moral än andra. Men ilskan och missnöjet bottnar även i djupt rotade förväntningar att personer med makt ska spela rent och vara måttfulla.

Efter veckans artiklar har några av Landstinget Sörmlands toppolitiker tagit steg för att reparera skadan. Landstingsstyrelsens ordförande Jörgen Danielsson (S) har meddelat att han omedelbart kommer att betala tillbaka de drygt 150 000 kronor som han har fått för mycket. Gustaf Wachtmeister (M), tidigare ordförande i landstingsstyrelsen och moderat listetta, som godkände de lagstridiga utbetalningarna till Danielsson, säger att han kommer att ställa sin plats till förfogande om han får färre personröster än i förra valet.

Det är en början, och det finns fler stenar att vända på. I gårdagens tidning ges en inblick i kulturen i landstingshuset. Landstingsjuristen, vars uppgift det är att tillrättavisa politiker när de agerar i strid med lagar och regler, tar fantastiskt lätt på det faktum att beslut om arvoden har fattats utanför landstingsfullmäktige.

Och så återstår några uppenbara frågor: Varför tar det så lång tid att arbeta fram ett heltäckande och begripligt regelverk för politikerarvoden? Varför väljer politiker som Danielsson och Wachtmeister att ta sina steg mot gottgörelse först när tidningar presenterar hela vidden av oegentligheterna? Varför publicerar landstinget anonyma meddelanden på sin hemsida vars budskap är att man är trött på nyhetsrapporteringen om arvoden? Och varför har politikerna valt att låta den genomgripande utredningen av turerna kring arvoden, som görs av PricewaterhouseCoopers, presentera sina slutsatser först efter valet?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa