Välj von Sydow till talman

Riksdagens talman, Sörmlandsledamoten Per Westerberg (M), förnekar att han någonsin avsett att uppmuntra allianspartierna att samarbeta med SD. Hans uttalande ska bara ses som en allmän analys av den parlamentariska situationen.

25 september 2010 06:30

 Så här sa han i måndags i Radio Sörmland:

– Jag tror att man måste låta verkligheten tala. Vi såg hur utvecklingen var med Ny demokrati. Det var ungefär samma uttalanden, men där de flesta partier hade olika former av kompromisser med dem.

Och lite senare:

– Jag tror man alltid måste ha respekt för hur svenska folket har valt och det finns ingen möjlighet, om man är missnöjd med väljarnas resultat, att välja ett nytt folk. Man får försöka leva med det och försöka samarbeta där det är möjligt.

Det är svårt att tolka Westerbergs resonemang som något annat än en uppmaning till Alliansen att inte utesluta samarbete med SD. För vad är det annars för nonsensprat han häver ur sig? Uttalandet citerades, naturligtvis, av Jimmie Åkesson som tog talmannens utsaga till intäkt för att det i det närmaste vore omoraliskt av regeringen att inte söka samarbete med SD.

I och med detta uttalande har Per Westerberg straffat ut sig själv i rollen som talman. Inte bara uppmanar han statsministern att samarbeta med ett parti vars politiska dagordning går på tvärs med Alliansens människosyn såväl som ekonomiska politik. Han går långt utanför sin arbetsbeskrivning när han dagen efter valet, förnumstigt och offentligt om än indirekt, läxar upp statsministern för att han ämnar hålla sitt vallöfte. Westerberg agerar inte som en opartisk domare utan som en politisk aktör med egen agenda.

På en punkt har Westerberg rätt, vi kan inte välja ett nytt folk. Däremot kan och bör riksdagen välja en ny talman den 5 oktober. Förra mandatperiodens talman Björn von Sydow (S) är en lämplig kandidat. von Sydow behärskar de politiska och parlamentariska spelreglerna och kan bevisligen höja sig över partipolitiken. Precis de kvalifikationer som gjorde honom till en duktig och respekterad talman mellan 2002 och 2006. Det skadar heller inte att han har forskat om svensk parlamentarism.

Sedan en tid är det sed att talmannen utses från det block eller det parti som bildar regering. En bättre princip vore att välja den person som är bäst lämpad för uppgiften.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa