Terrorism är inget nytt

Den svenska säkerhetspolisen Säpo skriver upp terrorhotet mot Sverige från två till tre på en femgradig skala. Anledningen sägs vara att aktiviteten inom vissa miljöer har förändrats. Men Säpo har full kontroll, uppger chefen Andes Danielsson och allmänheten behöver inte oroa sig.

4 oktober 2010 06:30

Runt om i Europa höjer säkerhetspolis och underrättelsetjänster beredskapen. Enligt uppgifter från amerikanska UD ska nätverket Al-Qaida ha långt framskridna planer på terrorattentat i europeiska storstäder liknande det i Bombay 2008. Tågstationer, flygplatser och hotell i Tyskland, Storbritannien och Frankrike pekas ut som tänkbara mål. I vilken utsträckning dessa hot hänger ihop med Säpos höjda hotnivå, vill Danielsson inte kommentera.

Det är obehagliga nyheter samtidigt som det onekligen är betryggande att europeiska och amerikanska säkerhetspoliser och underrättelsetjänster verkar sköta sina uppdrag. Men det finns anledning att ta ett steg tillbaka och placera in dessa påstådda terrorhot i ett lite större sammanhang.

Terrorism är ingalunda begränsat till Europa. Tvärtom, den absoluta merparten av alla attacker genomförs i dag i länder som Pakistan, Afghanistan, Uganda, Somalia, Indien eller Irak. Antalet döda i USA 2001, Madrid 2003 och London 2005 utgör bara en bråkdel av terrorismens samlade dödsoffer i världen. Att jämföra antalet döda kan tyckas cyniskt men poängen är att risken att bli offer i ett terroristattentat i Europa och USA är försvinnande liten.

Terrorism är heller inte ett påfund av 2000-talets våldsglorifierande islamister. Europas 1900-talshistoria är kantad av blodiga terrordåd med nationalistiska, kommunistiska och högerextrema förtecken.

Den baskiska separatiströrelsen ETA har offrat många hundra civila liv i kampen för ett självständigt Storbaskien. I ungefär 30 år, fram till 1998, dödades närmare 4 000 människor, varav många civila, i kampen om Nordirlands tillhörighet. Terrordåd utfördes av både IRA som slogs för att Nordirland skulle förenas med Irland, och av olika lojalistgrupper som ansåg att Nordirland rätteligen tillhörde Storbritannien.

Mellan 1970 och 1993 mördades 34 människor av den kommunistiska Baader-Meinhofligan i Tyskland. Och det fanns fler kommunistiska terrorgrupper som mördade och kidnappade både tyskar och utlänningar.

Kommunistiska grupperingar som Röda Brigaderna i Italien utförde ett stort antal mord och kidnappningar av framför allt politiker och jurister på 60-, 70- och 80-talet. Allt med det uttalade syftet att störta kapitalismen. Det fanns även högerextrema kretsar i Italien som inte drog sig för att använda dödligt våld för att nå sina mål.

1980 dödades uppemot 100 människor i Bologna när stadens tågstation sprängdes. Det är fortfarande inte helt klarlagt vem som stod bakom dådet.

Det kan vara nyttigt att begrunda att terrorism inte är begränsad till en viss tid eller till en särskild uppsättning religiösa eller politiska målsättningar. Och den är precis lika vederstygglig, när, var, hur, eller mot vem den än riktas.


Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa