Dags för ett frihetligt styre

Valet är över och en ny politisk majoritet är på väg att formas i Strängnäs. Centerpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet för samtal åt två håll, med Moderaterna och med Socialdemokraterna.

12 oktober 2010 06:30

Förhandlingarna har pågått relativt länge. Det är förståeligt. Partier som under två år har befunnit sig på olika sidor i den politiska striden behöver tid för att finna varandra igen. Centern och Folkpartiet behöver minst lika lång tid för att reda ut i vilket politiskt sällskap de hör hemma. Ska de sitta still och fortsätta med Socialdemokraterna eller ska de återupprätta något av den tidigare borgerliga koalitionen genom att åter gå ihop med Moderaterna? Såväl sakpolitiska skäl som valutslaget talar för det senare.

Väldigt många Strängnäsbor vände Socialdemokraterna ryggen. Partiet tappade en större röstandel i Strängnäs än i riket och är inte längre kommunens största parti. Att ge valets stora förlorare fyra år till i majoritet, i ett läge när man kan låta bli, vore en egendomlig signal till väljarna.

Ett större problem är dock Socialdemokraternas hållning i viktiga framtidsfrågor. I våras avgjorde kommunstyrelsen flera ideologiskt laddade frågor. Det handlade om införande av en kommunal friskola, valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem och en undersökning av förutsättningarna för privat drift av ett äldreboende. Socialdemokraterna ville säga nej till allt detta, men Centern, Folkpartiet och delar av oppositionen såg till att det blev ett ja.

Ingen skada skedd, kan tyckas. Den styrande majoriteten var överens om att inte vara överens. Men titta lite framåt. Konkurrens- och valfrihetsfrågorna kommer framöver att öka i betydelse. Stigande välstånd höjer medborgarnas förväntningar på den offentliga servicen. För att möta dem räcker det inte att tillföra mer resurser. Kommunen måste även öppna verksamheten för fler aktörer, vända på varenda sten och ständigt ifrågasätta om olika funktioner ska utföras i egen regi eller om de bör säljas eller läggas ut på entreprenad. De handlar om att föra in nya idéer, höja konkurrensen och effektiviteten och öka medborgarens valfrihet och därmed hennes makt i förhållande till det offentliga.

På det här området är Strängnäs socialdemokrater trogna anhängare av kommunala monopol, där människors inflytande över offentliga tjänster begränsas till val vart fjärde år. Det är en hållning som för övrigt inte delas av Miljöpartiet.

Ett blocköverskridande majoritetsstyre med Socialdemokraterna var en bra lösning för att komma ur en svår politisk situation 2008. Men det var då. Nu behöver Strängnäs något annat.

Återstår maktfrågorna som i regel är betydligt viktigare än vad partierna vill medge offentligt. Med tanke på den politiska historien har Moderaterna goda skäl att ha relativt låga anspråk. När partiet straffade ut sig ur den styrande koalitionen under den förrförra mandatperioden fick det inte ordförandeposten i kommunstyrelsen när den borgerliga majoriteten återskapades 2002. Den posten gick till Torgny Jonsson (C) medan Ulf Kristersson (M) blev finanskommunalråd.

Denna gång är situationen snarlik. Moderaterna tvingades ut i opposition under mandatperioden. Dessutom gick Centern i valet fram mer än Moderaterna. Det talar för att låta Jens Persson (C) sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande. För en och annan miljöpartist kan det också vara lättare att acceptera en centerpartist på den högsta posten. En sådan lösning skulle sannolikt underlätta bildandet av en framåtblickande, frihetlig koalition i Strängnäs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa