Dålig och slätstruken politik

”Vänta gärna med omdömet i första hand till dess att majoritetsförklaringen presenterats…”. Det skrev tillträdande kommunalrådet i Strängnäs Fredrik Lundgren (FP) på debattsidan förra veckan som svar till kritiska insändare om Centerns och Folkpartiets val av politiskt sällskap. Nu är majoritetsförklaringen presenterad och omdömet måste bli hårt.

3 november 2010 06:30

Det absoluta flertalet av de 87 punkterna i dokumentet är antingen allmänt hållna eller politiskt helt okontroversiella. Däremot saknas kraft och riktning. Trots sin ordrikedom berättar inte majoritetsförklaringen var Strängnäs står i dag och vart kommunen är på väg. Den ekonomiska situationen får inte den framskjutna plats den förtjänar och valfrihet och konkurrens är satta på undantag.

I Centerpartiets, Folkpartiets och Socialdemokraternas majoritetsförklaring från 2008 fanns målsättningen att successivt förbättra kommunens soliditet. Så var det sagt men det blev mindre gjort. Redan i sin första budget, presenterad innan krisen slog till, sänkte den nya majoriteten resultatmålet. Kommunens soliditet minskade också till mycket låga elva procent 2009. Och i den nuvarande majoritetsförklaringen, signerad S, C, FP och MP, är formuleringen bortstädad.

Majoriteten beskriver visserligen det varierade utbudet av skolor och förskolor som något positivt, men när det kommer till omsorgen finns perspektivet inte alls med. Man kan fundera på vilket parti som har ordnat det så.

Oroväckande är ambitionen att låta Strängnäs Bostads AB vara med och bygga ”väsentligt fler hyresrätter, inte minst för att möjliggöra ungas etablering på arbetsmarknaden”. Det är feltänkt i alla led. Hyresrätter är dyra att bygga. Nybyggd hyresbostad är därmed knappast ett särskilt attraktivt boendealternativ för ungdomar generellt. Kommunala bostadsbolag bör också tänka sig för tio gånger innan de ger sig in i sådana byggprojekt. Om det finns en marknad bygger de privata bostadsbolagen. Om marknaden är svag och de privata företagen är ointresserade är skälen desto starkare att inte sätta skattebetalarnas pengar på spel i bostadsbyggande.

Och så innehåller majoritetsförklaringen ytterligare en intressant nyhet: Strängnäs kommun ska köpa Folket hus i Åker som är nära konkurs.

Här kan man ställa ett par frågor: Kan vilken enskild verksamhet som helst räkna med kommunalt stöd när den inte klarar sin ekonomi? Eller gäller det bara verksamhet med toppolitiker i ledningen?

Dessa planer och Tord Tjernströms (S) dubbla stolar påminner allt för mycket om de ökända intressekonflikterna runt Europaskolan 2007 som Socialdemokraterna kritiserade så hårt i opposition.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa