Dags att svara

Centerpartiets och Folkpartiets ledare i Strängnäs har, trots flera påstötningar, vägrat förklara varför de har valt att fortsätta styra kommunen tillsammans med Socialdemokraterna. Det är en orimlig hållning. De två partiernas företrädare måste nu ta bladet från munnen.

16 november 2010 06:30

Partier på kommun- och landstingsnivå bör inte automatiskt apa efter rikspolitiska koalitionsbyggen. I stället bör de låta den kommunala och landstingspolitiska verkligheten styra. Såväl parlamentarisk situation som partiståndpunkter lokalt skiljer sig ofta från dem som gäller nationellt. Personkemi, samarbetsförmåga och förtroende mellan enskilda politiker är också många gånger lika viktiga faktorer som sakpolitik när majoriteter ska sys ihop.

Hur såg då vägen ut mot dagens majoritetskoalition i Strängnäs? 2008 lämnade Centern och Folkpartiet fempartimajoriteten och bildade en ny tillsammans med Socialdemokraterna. Orsaken var dock inte sakpolitisk oenighet utan förlorat förtroende för det moderata kommunalrådet.

Politiska strider mellan de forna koalitionskamraterna flammade upp senare men ledde inte till att C och FP i valrörelsen stängde dörren för Moderaterna. Tvärtom kom det flera signaler om motsatsen. Jens Persson (C) har vid olika tillfällen betonat att han ser sig som en borgerlig politiker. Fredrik Lundgren (FP) skrev i ett debattinlägg att han ser allianssamarbetet på riksplanet som en modell för Strängnäs. I våras sprack också enigheten i den styrande majoriteten när Centern och Folkpartiet övergav Socialdemokraterna och röstade med delar av oppositionen i flera konkurrens- och valfrihetsfrågor.

Valet gav inte de fyra borgerliga partierna majoritet, vilket avförde en sådan koalition från dagordningen. Det går också att förstå om C och FP såg fem partier i en majoritet som ett parti för mycket. Men två alternativ kvarstod: Centern, Folkpartiet och Miljöpartiet valde mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Förhandlingarna pågick i nästan en månad och handlade, enligt Jens Perssons tidigare besked till ledarredaktionen, först och främst om sakfrågor – inte om personfrågor.

Av det måste följa att sakfrågor fällde avgörandet. Vilka då? Om beslutet har påverkats av andra faktorer är det angeläget att veta vilka de är.

Majoritetsförhandlingarna var för övrigt inte fria från dramatik. Gunnar Swahn, ledaren för Folkpartiets förhandlingsgrupp tillika ordförande i partiets kommunförening, lämnade förhandlingarna och samtliga sina parti- och kommunuppdrag – ett beslut som bör tolkas som protest mot Folkpartiets val av politiskt sällskap.

I grunden handlar det om demokrati. Bildande av en majoritetskoalition, särskilt av en som inte har annonserats ut före valet, är det absolut viktigaste politiska beslutet i en kommun. Bakgrunden till detta koalitionsbildande är därmed något som angår alla kommunens medborgare. Mest nyfikna i det här fallet är nog de väljare som lade sina röster på Centern och Folkpartiet.

Vi förväntar oss därför att de två partiernas ledare nu förklarar varför de har valt att styra med Socialdemokraterna. Jens Perssons och Fredrik Lundgrens svar kommer att publiceras på fredagens debattsida.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa