Släpp greppet om heteronormen

I går skrällde det till lite hos Kristdemokraterna när Acko Ankarberg trädde fram som ny partisekreterare och framtidsgruppen presenterade sin valanalys. Den nya partisekreteraren utstrålar allt det som den förre saknade och analysrapporten är till delar ärligt självrannsakande.

18 december 2010 09:55

Valrörelsen utdöms som rätt misslyckad. Den innehöll alldeles för många budskap och slogan: Trygghet i det lilla är trygghet i det stora, Verklighetens folk, Politikens gränser, och Ett mänskligare Sverige. Men det saknades konkret och konsekvent politik bakom slagorden.

Framtidsgruppen resonerar också kring hur partiet kan få fler röster nästa val och försöker koppla samman relevanta frågor med partiets ideologiska överbyggnad.

Kristdemokratisk ideologi är en väl förborgad hemlighet för de flesta, men där finns ett antal principer. Förutom solidaritet och alla människors lika värde, ryms också närhetsprincipen och personalismen – ett slags socialkonservativ individualism som betonar familjens roll för individen – i den kristdemokratiska ideologin.

Det är inte självklart hur dessa principer översätts i faktisk politik. Och ofta har ideologin bara fungerat som en etikett på allmän förbudsiver, försvaret för kristendomens roll i samhället och heteronormen. Det är osäkert om KD kan få särskilt mycket hjälp av sina luddiga principer i kampen för överlevnad.

Men vid sidan av de famlande ideologiska härledningarna, finns det i valanalysen en tydlig önskan om att förändras, att bli mer konsekvent och relevant. Tydligast kommer det till uttryck i analysen av familjepolitiken. Göran Hägglund har redan tidigare ifrågasatt partiets fixering vid vårdnadsbidraget. Och framtidsgruppen betonar att familjepolitiken måste omfatta alla slags familjer. Dessutom påtalas att partiet måste besvara frågorna om transpersoners rättigheter vid könsbyte.

Och det är viktigt, inte bara för KD:s trovärdighet, utan för att socialministern är kristdemokrat, och i fyra år har förhalat lagändringar på det området.

Det saknas inte frågor för ett parti som säger sig värna de svagaste: Flyktingmottagande, funktionshindrades rättigheter, missbrukare och deras anhöriga, eller äldrevården för att nämna några.

Men om KD inte lyckas göra upp med sin frustration över att alla människor inte lever i livslånga heterosexuella relationer, kommer väljartappet att fortgå.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa