Förbrukat mandat

Strängnäspolitikern Hélène Brodin Rheindorf lämnar inte bara sitt uppdrag som gruppledare för Kristdemokraterna, utan även partiet. Trots det, berättade Strengnäs Tidning i går, sitter Brodin Rheindorf kvar i kommunfullmäktige som politisk vilde eftersom hon anser att hennes mandat är personligt.

25 januari 2011 06:22

Brodin Rheindorfs agerande omöjliggör en ny kristdemokratisk politiker på platsen och lämnar KD med bara ett mandat i fullmäktige.

För att ytterligare förvirra situationen tänker Brodin Rheindorf skaffa medlemskap i Moderaterna, men förklarar att hennes mandat inte är moderat utan just personligt.

Hélène Brodin Rheindorf ställde upp i valet som kristdemokratisk politiker. I det svenska valsystemet finns det inget som kan kallas ”personliga mandat” i politisk mening, alla kandidater är kopplade till partier. Personval är inte ett parallellt valsystem, utan ett inslag som kompletterar valet av parti. Brodin Rheindorf fick 69 personkryss, vilket är nio procent av Kristdemokraternas röster i Strängnäs kommun och betyder att hon är personvald. Men faktum kvarstår att nio av tio kristdemokratiska väljare kryssade andra kandidater eller ingen alls. Att tala om ett personligt mandat för Brodin Rheindorf, skiljt från partiet, är därmed absurt.

För drygt fyra månader sedan uppmanade Hélène Brodin Rheindorf väljarna i Strängnäs att rösta på Kristdemokraterna, för ett mänskligare Sverige. Nu lämnar hon själv partiet.

Hon säger sig ha problem med de krafter som vill att KD ska bli ett tydligare kristet parti, och säger att partiet i övrigt saknar politisk ideologi. Men i en intervju i tidningen före valet berättade Brodin Rheindorf att hon gick med i Kristdemokraterna eftersom det är ett värdeorienterat idéparti med en personalistisk människosyn.

Brodin Rheindorf sätter i och för sig fingret på en öm punkt. Den där värdeorienteringen, personalismen och närhetsprincipen som sägs vara kristdemokratisk ideologi, är luddiga begrepp som inte så lätt låter sig översättas till praktisk politik. Och på ett idémässigt plan fungerar det dåligt som gräns mot den religiösa värdekonservatismen. Men det som får henne att hoppa av nu borde hon ha känt till och tagit konsekvenserna av redan före valet.

Hélène Brodin Rheindorf har för tillfället förbrukat sitt politiska förtroende och borde lämna Strängnäspolitiken. Att klamra sig fast i fullmäktige är, som KD:s ordförande i Strängnäs Anders Hjulström uttrycker det, osnyggt.

Om hon sedan är en lämplig företrädare för något annat parti, kan väljarna få avgöra i nästa val.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa