En meningslös debatt

Jimmie Åkesson (SD) klev i går upp i riksdagens talarstol och varnade för islamistisk extremism, politisk islamism och slutligen islam rakt av. Det var Sverigedemokraterna som hade initierat en riksdagsdebatt om våldsbejakande extremism. Åkesson slog fast att ingenting görs för att stävja islamistisk terror, att alla utom SD lider av beröringsskräck och att debatten om terrorism präglas av rädsla för att säga fel saker.

27 januari 2011 07:03

Själva riksdagsdebatten visade på motsatsen. Flera av debattörerna lyfte fram vad regeringen, Säpo och EU har gjort för att kartlägga och bekämpa våldsbejakande extremism. Och i olika tonarter erkände samtliga debattörer att islamistisk terrorism är ett hot mot det öppna samhället, ett av flera hot.

Åkessons förslag var att ungdomar med ”islamistiska attityder”, även de som tar avstånd från urskillningslöst våld, borde kartläggas. Det är ren åsiktsregistrering. Sedan var det tomt på åtgärdslistan hos det parti som hade kallat till debatten.

Sverigedemokraterna har lärt sig att berömma moderata muslimer, men ändå hävdade Åkesson att islam är roten till islamistisk terrorism eftersom det finns skriftställen i Koranen som uppmanar till våld. Det är sant. Men sådana avsnitt finns även i judars och kristnas heliga bok. Att Säpo pekar på sociala faktorer och våldsdyrkan som den viktigaste förklaringen till allt slags politiskt och religiöst våld, viftade Åkesson bort. Och slutligen anklagade han hela den muslimska minoriteten för att inte träda fram och försvara yttrandefriheten.

Övriga partiers företrädare var noga med att framhålla att muslimer inte bär ansvar för vad enskilda personer gör i islams namn. Men det förekom en del förvirrade och motsägelsefulla inlägg. Sven-Erik Österberg (S) sa att kontrollen av religiösa friskolor behövde skärpas för att säkra att all undervisning bygger på demokratiska ideal.

Ett mycket märkligt tillfälle att framföra ett sådant krav. Tyder något på att konfessionella friskolor fostrar eller försvarar terrorister?

Österberg sa också att alla muslimer som är emot våld borde involveras i kampen mot terrorism. Det är en obegriplig uppmaning. Borde muslimer kämpa mer mot terrorism än övriga medborgare, och exakt vad är det Österberg förväntar sig att svenska muslimer ska göra?

Det är inte fel att prata om extremistiskt våld, men det är oklart varför just detta ämne krävde en egen riksdagsdebatt. Det finns inga tecken på att några myndigheter misskött sig i ”kampen mot terrorismen”. Inte heller kan några särskilda politiska åtgärder eliminera risken för att enskilda personer även fortsättningsvis kommer att begå våldshandlingar av olika slag. Och nog borde riksdagsledamöterna ha viktigare frågor att lägga energi på än den infantila diskussionen om förhållandet mellan muslimer och terrorister.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!