Bostäder är nyckeln

Utomhusbassäng, vandrarhem, graffitivägg, föreningshus, bastu, lekplats, roddbåtsuthyrning, rosenträdgård, rastgård för hundar. Det är några av ett hundratal förslag från Strängnäsborna om vad som ska finnas på Visholmen framöver. Gott så! Men sen då?

25 februari 2011 06:31

Den formella gången är klar: Förslagen ska sammanställas och presenteras för politikerna som ska göra politiska prioriteringar. Frågan är dock vad det är de folkvalda nu får veta som de inte visste för två, fem, tio år sedan.

För grundfrågan är enkel. Det finns ingen gräns för fantasin om vad som kan göras på Visholmen – en varm sommardag. Den som tänker på övriga delar av det mellansvenska året har färre alternativ att välja bland: Restaurang, föreningslokaler, museum. Där rör sig resonemangen.

Men så finns det en inrättning som fungerar i all väderlek och gör att lever Visholmen året om – bostäder. Strängnäsbon och lantmätaren Peter Hellsten, som också han har lämnat in sitt förslag till kommunen, formulerar det bra i tisdagens Strengnäs Tidning:

– Med bostäder får vi ett välkomnade och tryggt område som är upplyst och där människor rör sig hela tiden.

För det är vad det handlar om. Det slentrianmässiga motståndet mot bostäder bottnar nog dels i missunnsamhet – en gräddhylla för rika – dels i en känsla att permanent boende ger begränsat tillträde till området för alla andra.

Det förhåller sig precis tvärtom. En plats där det finns människor dygnet runt, alla dagar på året, är en trygg plats och även välkomnande om bostäderna utformas på ett sätt så att de inte stänger av ytor för tillfälliga besökare.

Ett sådant förslag, presenterad på rätt sätt, kommer att möta förståelse hos medborgarna. Idén fanns i det planprogram som togs fram 2009. Det handlar om tre eller fyra låga flerbostadshus på nordöstra sidan av Visholmen. Tyvärr drunknade den idén i protestropen över en annan idé i samma folder – ett högt torn mitt på Visholmen för hotell- och konferensanläggning samt bostäder även där. Därtill togs skisserna för konkreta politiska förslag, vilka skulle bryta mot vallöftena från 2006 om att inte bygga bostäder på Visholmen.

Med tanke på den röran är det inte fel att processen nu är tillbaka på ruta ett. Flertalet partier har i valet 2010 inte gett några löften om nej till bostäder. Början av mandatperioden är precis rätt tidpunkt att damma av idén om den låga bostadsbebyggelsen, slipa på argumenten och presentera det hela för kommuninvånarna. Bostäder är snyggt, tryggt, gör Visholmen mer levande och kan ge kommunen många miljoner som kan betala för byggandet av föreningslokal, lekplats, museum eller vad man nu kan hitta på i området.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa