På skrämselresa med SD

Sverigedemokraterna i Eskilstuna vill ta med en grupp kommunpolitiker på en studieresa till en hårt segregerad, brottstyngd stadsdel i något annat europeiskt land.

10 mars 2011 06:30

Fullmäktigeledamoten tillika partiets distriktsordförande Adam Marttinen hoppas att en sådan resa ska fungera som ögonöppnare, så att de övriga partierna förstår det som SD har förstått, att det mångkulturella samhället är en väg ner i fördärvet.
(Marttinens hänvisning i motionen till ett nyhetsinslag i det amerikanska kristet fundamentalistiska tv-kanalen CBN News ger för övrigt en intressant inblick i vad som ger honom inspiration och formar hans världsbild.)
Motionen kommer givetvis att avslås men är ändå en tydlig markering av hur Sverigedemokraterna ser både på den aktuella frågan och på det kommunpolitiska uppdraget.
Visst finns det bostadsområden i Europa som inte fungerar särskilt bra, där arbetslösheten är hög och otryggheten stor. Men det är inte alldeles klart vad det har med Eskilstuna att göra och vad de studiebesökande politikerna skulle göra med sina erfarenheter vid hemkomsten.
Om Sverigedemokraterna är oroade över tillståndet i Eskilstuna för den så kallade integrationen, varför inte föreslå ett studiebesök någonstans där politiker kan inspireras och lära sig göra saker på ett bättre sätt? För att hitta sådana platser behöver man inte ens resa utomlands. Det finns en rad svenska kommuner där sysselsättningen är hög i alla befolkningsskikt. I tidningen Fokus rankning förra året hamnar Hylte kommun i topp för bästa integration, följt av Uppvidinge och Salem.
De framgångsrika kommunerna har en arbetsmarknad som kan suga upp ny arbetskraft och en kommunal apparat som är smidig och samarbetar väl med näringslivet.
Sedan finns det sådant dessa kommuner inte gör. Och det är att stirra sig blind på kultur och etnicitet, diskutera burkor och sharialagar – och stämpla problem i pannan på människor.
När arbetsmarknadschefen i Hylte kommun, Christer Grähs, besökte Eskilstuna i höstas påpekade han att politiker och tjänstemän i kommunen inte ens använder ordet integration, än mindre har en människas geografiska ursprung som utgångspunkt i sitt arbete. Fokus ligger i första och sjunde hand på vad personen som flyttar till Hylte vill och kan, inte på varifrån hon eller han kommer.
Här finns en del att lära. Men Sverigedemokraternas förhållningssätt är ett annat. Kampen mot mångkulturen är ett trångt, slutet tankesystem. Det är politikens hela mål och mening för partiet. Praktiska lösningar på stora samhällsproblem existerar inte här.
Sverigedemokraterna pekar på hög arbetslöshet bland utrikesfödda men lägger inga förslag om hur det ska gå fortare att få ett första arbete i Sverige. De säger gärna boendesegregation men berättar lite eller inget om hur uppdelning av boendet ska motverkas, exempelvis i Eskilstuna. Adam Marttinens motion om en Europaresa är ett naturligt inslag i denna politik.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa