Japan är inte Sverige

Dödssiffrorna efter jordbävningen och tsunamin stiger i Japan och befaras uppgå till över 10 000. Samtidigt ska explosionerna i kärnkraftverket Fukushima Daiichi hanteras och en storskalig kärnkatastrof undvikas. Allt medan kärnkraftsmotståndarna i Europa vädrar morgonluft.

16 mars 2011 06:30

Två reaktorshallar har flugit i luften, ett utrymme med kärnavfall ska ha fattat eld och vattnet som kyler ner anläggningen blev alldeles för varmt och avdunstade. Men höljena runt själva reaktorkärnorna tros vara intakta, vilket är det viktigaste för att begränsa utsläppen av radioaktivitet i luften.

Det kan tyckas märkligt att satsa på kärnkraft i ett land som så ofta drabbas av jordbävningar. De japanska kärnkraftverken är visserligen byggda för att kunna stå emot kraftiga jordskalv. Men uppenbarligen var säkerheten inte tillräcklig i Fukushima för att helt stå emot fredagens kraftiga jordbävning. Vid flera tillfällen tidigare har personal som arbetat på kärnkraftverk dött i olyckor orsakade av jordskalv.

Trots det och trots att den inhemska opinionen är misstänksam mot kärnkraften planerar Japan att bygga ut den och har som mål att den inom några år ska tillgodose 40 procent av energibehovet. Det visar, inte att japanerna är dumma och extra riskbenägna, utan att de inte tycker sig ha något hållbart alternativ.

Olyckan har gett bränsle till kärnkraftsmotståndet i Europa. På många platser anordnas demonstrationer och EU:s energiministrar träffas och diskuterar hur säkerheten ska höjas. I Sverige vill Miljöpartiet återigen diskutera kärnkraften i riksdagen och Mikaela Valtersson tar tillfället i akt att i en debattartikel påpeka att vårt energisystem är väldigt sårbart.

Det finns ingen hundraprocentigt säker kärnkraft, nej. Precis som det inte finns helt krocksäkra bilar, osänkbara färjor, eller störtsäkra flygplan. Ändå fortsätter vi att ta oss framåt med dessa kommunikationsmedel eftersom vi anser att vårt sätt att leva är värt riskerna. För närvarande finns det inget alternativ till kärnkraften, såvida vi inte vill släcka ner, stanna hemma och allesammans bli fattigare. Eller med kol, olja och gas skynda på klimatförändringarna.

Tidpunkten för att manifestera kärnkraftsmotstånd i Sverige är illa vald. Vi vet inte hur omfattande skadorna av olyckan i Fukushima egentligen är eller kommer att bli. Kanske visar sig kärnkraftverket ha stått förhållandevis väl emot denna naturkatastrof av apokalyptiska mått. Men det är också orimligt att jämföra förutsättningarna för kärnkraft i Sverige med de i Japan. I termer av oförutsägbarhet och kraft som det är svårt att försvara sig mot, finns det inga tänkbara hot mot de svenska kärnkraftverken som kommer i närheten av ett niogradigt jordskalv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!