Dags att dra i Jerdéns koppel

av Alex Voronov Landstingets opolitiska tjänstemän bedriver propaganda åt den politiska majoriteten. Att så sker är nästan värre än arvodesskandalen. Det säger Hans Molander (FP), avgående ledamot i revisorskollegiet, i dagens tidning.

6 april 2011 06:20

Han syftar på den kampanj mot Södermanlands Nyheter som landstingsledningen bedriver sedan några veckor tillbaka och där informationschef Anna Jerdén har en ledande roll. Molander kräver en utredning av kampanjen.

Den här kritiken mot partipolitiseringen av tjänstemannaorganisationen är inte ny. Den framfördes nyligen på denna sida och tidigare av Moderaternas gruppledare Magnus Leivik. Det nya är att en politiker ur ett av de styrande partierna, och därtill ledamot i revisorskollegiet, nu höjer rösten.

Landstingsdirektören Karin Welin låtsas inte förstå kritiken och upprepar samma sak som hon skrev i sitt inpass för två veckor sedan: Som tjänsteman är man alltid lojal mot majoriteten och ska verkställa dess beslut.

Anna Jerdéns svar var mer pang på. ”Verkar behövas lite demokratikunskap här och var. Alla anställda i offentlig sektor arbetar för att genomföra majoritetens beslut”, skrev hon på Twitter i går.

Det är inte alldeles klart vilka insikter om demokratins väsen som Anna Jerdén har förvärvat som gått många av oss andra förbi, men nog är kommentaren typisk för avsändaren: Näsan upp och det långa pekfingret fram.

En annan i hennes position hade lyssnat på kritiken. Tjänstemän i landstingets förvaltning ska självklart verkställa politiska beslut. Men här har de gjort mycket mer än så. De har gått in i en debatt och tagit ställning i en av de mest kontroversiella frågor som landstinget har hanterat. Det handlar om tolkningen av utredningen från PWC. Majoriteten anser att rapporten besvarar alla frågor i arvodesaffären. Oppositionen delar inte den uppfattningen. Karin Welin och framför allt Anna Jerdén har med kraft backat upp majoritetens tolkning.

Till spelreglerna i den svenska förvaltningskulturen hör att tjänstemän inte tar politisk ställning offentligt. Det är ett sätt att upprätthålla ett brett förtroende för deras yrkesroll men även en demokratifråga. Landstingsresurser som tas i anspråk för partipolitiskt arbete ska beslutas och redovisas öppet. Arvodeshistorien borde om inte annat ha gett den lärdomen.

Och så en aspekt till: KD, C och V har undertecknat ett uttalande om att lägga arvodesfrågan bakom sig. Moderaterna har ställt sig bakom det. Resultatet är att oppositionen har blivit tyst medan majoriteten hamrar in sin version av arvodesaffären, försöker skjuta budbäraren Södermanlands Nyheter och låter informationschefen utföra partipolitiskt arbete, något som ingen oppositionspolitiker hade accepterat för bara en månad sedan. Det är så man ”vänder blad” i Landstinget Sörmland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa