Landstingets PR-haveri

av Alex Voronov Landstinget Sörmlands inhyrde konsult Paul Ronge uppmanar styrelsen i Södermanlands Nyheter att avsätta chefredaktören Göran Carstorp. Orsak: tidningens bevakning av arvodesaffären. Informationschef Anna Jerdén och landstingsstyrelsens ordförande Åsa Kullgren (S) ger på Twitter bifall till Ronges blogginlägg. Om det kan läsas på nyhetsplats i dag.

21 april 2011 06:30

Misstänkt försök att tysta tidningen, menar Hans Molander (FP), tidigare ledamot i revisorskollegiet. Han begär att revisionen utreder saken.

Påtryckning mot SN eller inte, landstingsledningens agerande ger skäl för misstankar. Informationschefen har anlitat en PR-konsult som stöd i landstingets kampanj mot tidningen. Under kampanjens gång har konsulten utdelat de hårdaste smällarna mot SN, under hejarop från Jerdén och Kullgren. Den exakta uppdragsbeskrivningen till Paul Ronge är inte dokumenterad. Enligt Jerdén själv finns bara ett muntligt avtal mellan henne och konsulten. Så nog ser detta ut som en genomtänkt kampanj via ombud. Delar av den politiska majoriteten och dess informationschef har kunnat smutskasta tidningen utan att kladda ner sig själva allt för mycket.

Anna Jerdén säger i dagens tidning att hon har skrivit på Twitter som privatperson. Förklaringen är absurd. Hon är informationschef på Landstinget Sörmland och twittrar om ett ärende som hon hanterar i sin yrkesroll.

Men Jerdéns försvar tillför ytterligare en aspekt i denna historia. Här finns oklara gränser mellan partipolitik och landstingsförvaltning, dunkla konsultavtal – och nu agerande i någon sorts gränsland mellan yrkes- och privatliv. Allt detta försvagar den demokratiska kontrollen av offentlig maktutövning.

Och oppositionen fortsätter titta bort.

Landstingets PR-genier har samtidigt förbisett något viktigt när de utropat segrar mot Södermanlands Nyheter och försökt vända blad. Det som ytterst räknas för en tidning är förtroendet från läsarna. I SN:s fall är det inte bara starkt, det är stärkt. I veckan presenterade tidningen enkätsvaren från tidningens läsarpanel. Tio procent svarar att de har fått ”sämre förtroende” för SN efter dess bevakning av arvodesaffären. 48 procent säger att deras förtroende har blivit ”bättre” eller ”mycket bättre”.

77 procent säger sig ha fått ”sämre förtroende” för Landstinget Sörmland. Tala om PR-haveri.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa