Snart når vi brevlådorna i Katrineholm och Vingåker

av Alex Voronov Vi vidgar vår läsekrets. Från och med i morgon kommer en del av Eskilstuna-Kurirens ledare att publiceras även i Katrineholms-Kuriren. Den delning av redaktionellt material som länge har ägt rum mellan de två tidningarna utvidgas nu till ledarredaktionerna. För Eskilstuna-Kuriren innebär förändringen tydliga fördelar men kan även resa en del frågetecken hos våra läsare.

24 maj 2011 06:21

Vinsten är uppenbar: Vissa dagar kan 25 000 fler sörmlänningar ta del av våra ledarkommentarer i sin papperstidning. Tillsammans med EK/ST blir läsarantalet en bit över 100 000.

Samtidigt är det viktigt att försäkra våra läsare om denna ledarsidas självständighet och unika karaktär: Alla osignerade ledare i Eskilstuna-Kuriren kommer även framöver, utan undantag, vara skrivna av denna ledarredaktion med undertecknad som ansvarig för innehållet. KK kommer att publicera en del av EK:s ledare, i genomsnitt en till två i veckan. Delning av materialet i den andra riktningen kommer inte att ske.

Den nya ordningen innebär självklart inga ändringar i våra ämnesval, ställningstaganden och stil. Eskilstuna-Kurirens och Strengnäs Tidnings läsare kommer även i fortsättningen känna igen sin ledarsida.

Parallellt med detta fortsätter vi med den utveckling av opinionsmaterialet som påbörjades 2007. Antalet tjänster på redaktionen har under denna tid utökats från två till tre, vilket betyder att vi numera har en debattredaktör på heltid. 2008 övergav vi de syndikerade signerade texterna av externa skribenter till förmån för enbart unika gästkrönikor. Ledarsidan har fått starkare fokus på lokala och regionala frågor.

Under hösten tar vi nästa steg i detta utvecklingsarbete, med ytterligare satsning på opinionsmaterialet. Även den ovane läsaren av ledarsidan kommer att märka förändringen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa