Pressen avslöjade pressens sämsta sidor

av Åke Wredén Pressen kan också granska pressen. Det har engelska The Guardian gjort, med resultatet att News of the World lagts ner i vanära. Men följden kan också bli att den redan förut bräckliga brittiska tryckfriheten utsätts för nya inskränkningar.

12 juli 2011 06:28

I London lever pressen i en riskabel juridisk miljö, med väldiga processkostnader och en lagstiftning som gynnar dem som vill hindra avslöjanden och stoppa kritik. Det svaga skyddet för tryckfriheten lockar till ”processturism”. Sådana som vill motverka det fria ordet i helt andra länder hotar nu ofta med att stämma i engelsk domstol.

Under David Camerons och Nick Cleggs koalitionsregering hade till sist en något mindre oliberal tryckfrihetsjuridik kommit i sikte. Ett preliminärt förslag gick ut på remiss i vintras. Det skulle stoppa utländska tryckfrihetsfienders processturism, och även ta bort en del av den obalans i förtalsrättegångar som nu sätter det fria ordet i underläge.

Det var ett otillräckligt förslag. Det satte inte stopp för att domstolar uppträder som censurmyndigheter, som efter snabbrättegångar bakom stängda dörrar utfärdar förhandsförbud mot tidningsartiklar.

Men News of the World och dess ägare Murdochgruppen har nu orsakat en storm mot pressen som försvårar tryckfrihetsvänliga reformer och i stället kan leda till utvidgad statskontroll.

Fram till 2007 använde sig en del brittiska redaktioner, och inte enbart Murdochtidningar, av ett företag som mot betalning tog fram information som inte var offentlig. Det gällde mobilers röstbrevlådor, företags kundregister samt statliga register av olika slag - delvis mer oskyldiga saker som ägaruppgifter bakom bilnummer men också sådant som är sekretessbelagt i Sverige, bland annat uppgifter ur straffregistret .

Företagets ägare samt en hovreporter dömdes till fängelse 2007. Verksamheten verkar då ha lagts ned. Men 2009 kunde Guardian avslöja ett förlikningsavtal med flermiljonskadestånd och munkorgsparagraf mellan Murdochs företagsgrupp och fotbollsproffsens fackordförande. Belopp och tysthetslöfte visade att man ville dölja något mycket värre än en enstaka hovreporters oetiska arbetssätt.

Nu har Guardian med hjälp av läckage ur en sekretessbelagd polisutredning kunnat visa att News of the World betalat många detaljspecificerade räkningar för information som skaffats genom lagbrott. En del i ledningen i Murdochs företag måste ha vetat, och ha varit inblandade i att dölja sanningen.

Den allmänna upprördheten har nu svämmat över alla breddar när det visat sig att det till och med snokats i röstbrevlådor som tillhört brottsoffer och stupade soldater.

Att en tidigare chefredaktör på News of the World varit premiärministerns presschef är besvärande för Cameron. Han har försökt skydda sig med att svepande dödförklara motsvarigheten till svenska Pressens Opinionsnämnd, till förmån för en lagstiftad, ”oberoende” pressregleringsmyndighet.

Det bådar inte gott. Från förra konservativa regeringsperioden på 90-talet ligger ett utredningsförslag och väntar i malpåse, om en presstribunal. Där skulle en domare och två andra ledamöter fastställa egna föreskrifter om pressens arbete och innehåll, och sedan ha makt att förhandsförbjuda artiklar, utdöma skadestånd och fastställa vitesbelopp.

News of the World var ibland en skam för pressen. Men den största olycka den vållat är att öka risken för att det fria ordet sätts i en sådan tvångströja.

Åke Wredén vikarierar på ledarredaktionen från och med i dag och sju veckor framåt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa