Reinfeldts nya visionslösa moderater

av Susanna Birgersson Akta er för att komma med visioner. Sådana är för revolutionärer och Domus-nostalgiker. Det var en av statsministerns varningar i inledningstalet till Moderaternas partistämma i går. De som tycker att Moderaterna kanske blivit en smula idéfattiga på senare år, fick veta att det ingalunda är idélöst att bygga vidare på en redan utmärkt samhällsmodell. Allmänintresset, definierat av Moderaterna, ska mota särintressena i grind och så ska det bli jättebra för alla.

21 oktober 2011 06:20

Jo, det var faktiskt ungefär på den nivån Reinfeldt talade. Allt som behövs är små justeringar av den förda politiken, små reparationer här och var på samhällsbygget. Ett område som statsministern nämnde var glädjande nog jämställdheten. Han talade om kvinnor som efter att ha tagit huvudansvaret för hem och barn och upptäcker att deras karriärer står och stampar. Det var nog det enda konkreta samhällsproblem Reinfeldt beskrev. Men den som hoppades att han därefter skulle föreslå någon åtgärd, kanske en tredje pappamånad, fick förstås vänta förgäves.

Nej, i stället gick han raskt över till nya luftiga formuleringar om frihet, om att människan ska stå i centrum i politiken och, ganska obegripligt, om vikten av stabila institutioner.

Talet mottogs av tacksamma applåder från partistämmans delegater – det är säkert upplyftande att tillhöra partiet där statsministern invigningstalar på stämman. Men någon vidare inspiration inför helgens arbete kan de knappast ha hämtat ur Reinfeldts betraktelse.

Partistämman ska utarbeta ett nytt idépolitiskt program, ett kommunalpolitiskt program, en ny utrikespolitisk plattform, och 180 motioner ska behandlas. Det är svårt att tolka Fredrik Reinfeldts tal som något annat än en förmaning att inte på något område ta ut svängarna och föreslå dristiga och långsiktiga reformer.

På så sätt förstärker Reinfeldt känslan av att idéerna och framtidsperspektiven inom Alliansen måste komma från Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Fast dem nämnde statministern inte med ett ord.

Kanske är det den så kallade framtidskommissionen som ska behandla de riktigt svåra frågorna. De om det globala klimathotet, om miljöhoten i våra närområden, om samhällets omställning från olja till andra bränslen, utmaningen med en åldrande befolkning och en allt dyrare sjukvård, faktumet att det även i högkonjunktur är svårt att pressa ner arbetslösheten till acceptabla nivåer, den ökande konkurrensen från snabbt växande ekonomier i Asien, hur vi bäst ska stödja stater vars förtryckarregimer störtats – eller tyvärr inte störtats. Det slags frågor.

Men jag vet inte, har någon hört av framtidskommissionen efter att den presenterades i Almedalen i somras?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa