Johansson Heinö och Neuding har gått vilse

av Alex Voronov De främlingsfientliga borde vara en huvudfiende för alla anständiga demokrater. Slår jag nu in öppna dörrar? Tja, följ debatten om regeringens hemsida mot intolerans som presenterades av integrationsminister Erik Ullenhag i måndags.

22 december 2011 06:37

På hemsidan, www.regeringen.se/tolerans, bemöts kortfattat 13 myter om invandrare. Där finns också länkar till vidare läsning, som Migrationsverkets statistik om uppehållstillstånd och rapporter om integration.

Sverigedemokraterna svarade genast med anmälan till riksdagens konstitutionsutskott. Partiet menar att regeringens webbplats inte ska användas till propaganda samt hävdar att flera av uppgifterna på hemsidan är direkt vilseledande.

Den reaktionen är logisk. Regeringen går ju i polemik med föreställningar som är Sverigedemokraternas livsluft. Mer egendomlig är kritiken från vissa debattörer som omfamnar liberala värderingar. På gårdagens DN Debatt går Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet, och Paulina Neuding, chefredaktör för tidskriften Neo, till angrepp mot hemsidan.

De menar att regeringens argument är delvis vilseledande, svaren på myterna är ”fläckvis undvikande” och baseras på selektivt faktaurval. Det är stora ord, men debattörerna faller på eget grepp. De vantolkar, rycker loss bitar ur resonemangen och gör huvudsak av bisak.

Johansson Heinö och Neuding hävdar att regeringen ”viftar bort problemet med utrikesföddas överrepresentation i brottsstatistiken bland annat med att en majoritet av invandrare inte begår brott”.

Det är inte sant. Konstaterandet är visserligen fullt rimligt men ändå bara en anteckning i marginalen. Huvudtemat i regeringens svar på myten ”Invandringen har lett till en våg av kriminalitet” är 1) att brottsligheten i Sverige inte sticker ut jämfört med våra grannländer Norge och Danmark som har en betydligt lägre invandring och 2) att många invandrade unga män samt arbetslöshet och låg utbildningsnivå är viktiga förklaringar till invandrares överrepresentation i brottslighet.

Johansson Heinö och Neuding skriver att regeringen avfärdar ”vetenskapligt grundade invändningar” om invandringens kostnader som grundlösa myter.

Inte alls. På hemsidan refereras genomgångar av invandringens effekter på de offentliga finanserna, som visar större kostnader än intäkter. Samtidigt påpekar regeringen att det saknas studier som fogar samman detta perspektiv med det om invandringens effekter på tillväxt, handel och företagande.

De två debattörerna kritiserar regeringens avvisande av påståendet att ”massinvandringen” snart leder till att svenskarna blir minoritet i sitt eget land. Andelen utlandsfödda är i dag 15 -procent och beräknas öka med ytterligare någon procentenhet till 2050, skriver regeringen. ”Om en lika stor andel av svenskarna vore arbetslösa skulle vi tala om massarbetslöshet, men ’massinvandring’ avfärdas som ett främlingsfientligt fantasifoster”, invänder Johansson Heinö och Neuding.

Det är oklart vart de vill komma med den jämförelsen. Men de förbigår helt regeringens centrala punkt här, nämligen det orimliga i synsättet att den som invandrat aldrig blir svensk.

Det går att ha kritiska synpunkter på detaljer på hemsidan. Regeringen borde hellre tala om just främlingsfientliga verklighetsbilder och motargument, i stället för de kantiga begreppen ”myter” och ”fakta”. Man kan också fundera på om perifera frågor som fläskkött i skolan bör uppmärksammas i det här sammanhanget.

Men på det hela förtjänar satsningen bifall. Såväl den som argumenterar för tolerans på fikarasten som sökaren efter fördjupning har nytta av sajten.

Johansson Heinö och Neuding bör i sin tur bringa ordning i sina prioriteringar i debatten. Vem är huvudfienden, de främlingsfientliga eller deras motståndare?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa