Putins munkavle och andras

I Ryssland blir ordet åter mer och mer ofritt. Underhuset, duman, har antagit en lag om blockering av hemsidor. Den är som gjord för att försvåra spridning av politiska budskap.

17 juli 2012 06:02

Duman återinför även en tidigare, hårdare kriminalisering av förtal. Det kan ju låta oskyldigt. Har inte så gott som alla länder – även Sverige – ärekränkningsparagrafer?

Jo, men taket som sätts för det ryska bötesbeloppet visar vad det är fråga om: 1,1 miljon svenska kronor. Det blir oerhört mycket pengar för en oppositionell gräsrotsaktivist eller en oppositionstidning med bräckliga finanser.

Sådan ekonomisk osäkerhet är ett av de mest effektiva sätten att injaga fruktan , i syfte att hålla tillbaka besvärande journalistik.

Det behöver inte vara statsmakten som är mest hotfull i att vifta med det vapnet mot det fria ordet. En risk för civilprocesser med stora skadestånd och väldiga advokatkostnader är ett av de främsta vapnen för ekonomiska intressen mot journalistik och samhällsdebatt.

Det är inte minst därför svensk tryckfrihet ser ut som den gör. Riksdagen har varit på det klara med hur farlig för samhällsdebatt, nyhetsförmedling och konst som en ärekränknings- eller uppviglingsparagraf kan vara ifall den inte omges av processregler som skyddar det fria ordet.

Därför kan ingen få skadestånd för en bok eller artikel utdömt om inte både juristdomare och jury – den senare med kvalificerad majoritet – fastslår att texten är brottslig.

Det är därför bara individer kan förtalas i svensk tryckfrihetsrätt: Bolag och föreningar har inte en själ som går att kränka. Företrädare för skilda slags kollektiv kan inte göra rättssak av att utmåla sig som gruppkränkta för att få tyst på sinameningsmotståndare.

I ett rättsväsende som det ryska är en paragraf med miljonböter sjufalt farlig. Men det franska är inte heller så betryggande.

Där är ett pikant fall på gång. Sångerskan Madonna är ju ingen mer framstående samhällsdebattör. Men på ett par konserter har hon på video i bakgrunden visat enstaka sekunder med en bild på partiägaren Le Pen den yngre i franska Front National, ihop med ett hakkors. I Sverige skulle detta vara riskfritt.

Det är också ett välkänt faktum att partiägare Le Pen den äldre (som gett partiet i arv, partimonarki kan det väl kallas) är en notorisk antisemit, som gett partiet den karaktär det ännu har – och dessutom bagatelliserat nazistockupationen och dess förbrytelser. För övrigt har detta antisemitiska parti gett pengar till Sverigedemokraterna.

Madonnas video är annars rätt usel, men slängen åt Front National har hon grund för. Vad som händer i en fransk rättegång kan man dock undra.

Partiägare Le Pen, eller partiet som sådant, ska processa mot Madonna, om nio miljoner kronor enligt kamrat Le Pen den äldre. Där följer de ett välkänt beteendemönster i likartade partier.

De österrikiska kamraterna överöste den nazianstrukne Jörg Haiders kritiker med åtal. Pia Kjaersgaard i Danmark, som gärna vill posera som försvarare av yttrandefrihet, släpade i själva verket en meningsmotståndare genom flera domstolar för att få tyst på henne.

Le Pens svenska kamrater har bland annat bussat polisen på Margit Urtegård i Strängnäs fullmäktige, bussat JK på den kristna tidningen Dagen och polisanmält statsminister Reinfeldt för landsförräderi. Det säger en hel del om hur partiet i fråga är funtat.

Men anmälningarna har fallit platt. Sverige är ju, till skillnad från Ryssland, en rättsstat och en demokrati..

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa