Sverige har valt rätt i narkotikafrågan

av Maj-Lis Lööw Varför tvekar jag att skriva om narkotika- debatten? Kanske för att den känns för komplex att reda ut på en krönikas begränsade utrymme?

19 november 2012 05:45

Kanske för att det är så totalt obegripligt hur någon överhuvudtaget kan komma på att stoppa i sig, röka eller injicera något som man vet kan bli ett helvete från dag ett. Eller också beror det på att det kring narkotikan bitvis är en så polariserad debatt så att minsta ord man skriver kan resultera i en idiotförklaring från den ena eller andra sidan. Men det vore ju å andra sidan inte första gången. Sånt har jag varit med om på andra politikområden också.

När det gäller att förebygga och lagstifta känner jag ingen tvekan om att Sverige valt rätt politik som dessutom bygger på en betryggande och bred politisk majoritet. Det innebär nolltolerans på alla nivåer, försäljning och innehav, även för eget bruk.

Men visst poppar det ibland upp debattörer som menar att så kallade lätta droger kan legaliseras och att man i stället ska satsa helt på kampen mot de tunga drogerna. För mig känns varje tal om legalisering som rena gungflyn av svåra gränsdragningar och oförutsedda konsekvenser.

Det riktig knepiga i knarkdebatten handlar om dem som redan åkt dit på ett missbruk. Det är lätt att enas om att de ska ha hjälp att ta sig ur, men sedan skiljer sig uppfattningarna om behandlingsmetoder åt och skapar ofta en väldigt infekterad debatt. Framför allt handlar det om användandet av så kallade substitut. Subutex och Metadon heter de och kan ges till svåra missbrukare som behandling för att komma över sitt missbruk eller för att överhuvudtaget orka leva.

Här finns de två polerna i debatten, dels de som förespråkar ett flitigare bruk av substituten, dels de som menar att substitut inte är någon lösning utan vill ha helt drogfria program för behandling.

Att erbjuda substitut kan betyda att man lättare får kontakt med svåra missbrukare och kan motivera dem för en behandling. Förutsättningen är dock att det omgärdas med stor försiktighet, med både hängsle och livrem. Ett problem är nämligen att preparaten kan säljas vidare på marknaden där de blir extra farliga och ofta överdoseras.

I en ny rapport från Karolinska Institutet och Folkhälso- institutet redovisas att döds-fallen från subutex/metadon under 2010-2011 för första gången översteg antalet dödsfall från heroin. Man kan alltså lätt förstå dem som menar att de drogfria behandlingsprogrammen är de enda hållbara på sikt.

Det är svårt att hitta glädjeämnen i narkotikafrågan men det kanske i alla fall finns en liten tröst att finna i Folkhälsoinstitutets senaste rapport till EU. Där konstateras att narkotikabruket varit relativt oförändrat i Sverige mellan åren 2004-2011. Helst skulle man ju se en minskning, men en utebliven ökning är ändå näst bäst.

Maj-Lis Lööw är Mariefredsbo, aktiv i IOGT-NTO och tidigare statsråd (S).
0159–10772@telia.com

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa