Granskning och pressfrihet

av Åke Wredén

Polisinsatser behöver koncentreras där organiserad brottslighet växer till ett hot mot samhället. Lokal sammanhållning, för att inte lämna utrymme för kriminalitet att breda ut sig i affärslivet, är viktig. Det som hejdas i tid växer inte till ett förvärrat problem.

3 maj 2013 05:55

Det är angelägna frågor som dragits fram i ljuset av Eskilstuna-Kurirens rapportering om delar av krogbranschen, och om påtryckningar mot kommunala befattningshavare med hjälp av inspelningar.

Det upprop som publiceras i dagens tidning är riktat till justitieminister och rikspolischef. Det är väl valda adressater. Fast för var sin del av texten – deras roller är olika.

Rikspolisen förfogar över möjligheten att satsa särskilt i vissa städer – som gjordes i Södertälje, i en härva med bara delvis samma ingredienser som det som inträffat i Eskilstuna.

Justitieministern kan prioritera utrednings- och lagstiftningsarbete när det gäller att förebygga och ingripa mot brott.

Uppropet som publiceras i E-K i dag är brett med många undertecknare, men en märklig lucka. Relationerna mellan partigrupperna i fullmäktige är sådana att de fyra allianspartierna ställt sig vid sidan och aviserat ett eget inlägg.

De ställdes inte utanför, de valde att inte delta, och kan helt i onödan sudda till bilden av en allmän uppslutning. Även om uppropet innehåller en del stadsdirektörsprosa om stadens framgångar finns inget i texten som kan strida mot de idéer de fyra borgerliga partierna företräder.

I politiken behövs balans mellan konflikt och samförstånd. Att inte hålla på det senare i ett fall som detta är ett felsteg.

Till sist. I dag uppmärksammas Pressfri-hetens Dag i stora delar av världen.

Pressfriheten är en del av något större, av den andliga och konstnärliga friheten, som citatet av Eyvind Johnson uppe på sidan påminner om.

Pressfriheten har också, i Sveriges liberala grundlagar, ett vidsträckt syfte, att inte bara granska stat och annan överhet, utan alla slags intressen och missförhållanden. E-K:s pågående granskning av Eskilstunas mindre prydliga sidor är en del av den uppgiften.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!