Man bör enas om bra förslag

Av Åke Wredén I Eskilstuna borde förslaget om två valkretsar i kommunvalet i stället för fyra – och oförändrat antal ledamöter – ha kunnat få bred uppslutning i fullmäktige. Det tar hänsyn till de mindre partigrupperna.

15 oktober 2013 05:13

Det minskar risken att spärreffekten av fler valkretsar snedvrider valresultatet.

Ändå har M, FP och KD ställt sig vid sidan och inte deltagit i beslutet – en märklig utgång när förslaget faktiskt vore värt uppslutning även från allianspartiernas sida.

Centerpartiet var tillfälligt orepresenterat, så det satt en moderat suppleant på centerstolen i Kommunstyrelsen. SD-partiet på ytterkanten lyckades ännu en gång få en fråga om bakfoten.

I sak är alltså övergången från fyra till två valkretsar väl motiverad. Allianspartierna borde ansluta sig till det i fullmäktige i övermorgon.

Med för många valkretsar kan det hända att ett parti kan få en del procent och förbli helt orepresenterat. Vanligare är att mindre partier, med väljarna spridda över kommunen, får färre mandat i förhållande till antalet väljare de har, jämfört med de större partigrupperna.

Eskilstuna har haft ett anmärkningsvärt stort antal valkretsar, det är ju 100 000 och inte 200 000 invånare som snart kommer att uppnås. Med det förslag som nu finns blir det i stället samma antal som i Karlstad, en stad i samma storleksklass.

Förklaringen till det borgerliga uppträdandet i Kommunstyrelsen förefaller vara att KD, på inte särskilt goda grunder, önskat ha kvar en mindre valkrets där deras bästa valdistrikt har ingått.

Men den nya valkretsen blir dubbelt så stor och får ungefär dubbelt så många mandat. Förslaget innebär för partier med lägre röstandel mer rättvisa och mindre risker att få röster utan värde.

Att ta bort nästan en fjärdedel av fullmäktige skulle å andra sidan skada mindre partier och tunna ut de förtroendevaldas deltagande i styrningen av kommunen.

Det är en typisk önskan bland sådana som har tjänstemanna- eller kommunalrådsperspektiv och i de flersta lägen tycker att de billiga gräsrotsföreträdarna gärna kan bli färre.

På denna ståndpunkt, som passar i en elitstyreslinje, har SD hamnat ensamt.

Men där blir det ju ofta konstigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa