TT i egna gamla spår

Här har, som uppmärksamma läsare av ekuriren.se sett, varit en ledsam sak med TT. Därifrån kom ett telegram med oemotsagda och okritiskt godtagna ryska propagandapåståenden om östra Ukraina.

11 juli 2014 05:30

Här togs det vilseledande telegrammet snabbt bort, det hade inte i nyhetsförmedling att göra. Hos DN skrevs det om. På SvD dög det, märkligt länge i alla fall.

I likhet med Eskilstuna-Kuriren är TT en institution med en historia.

J A Selander på E-K var en skarp kritiker av TT, just vad gäller okritiskt vidarebefordrande av näraliggande stort odemokratiskt lands propagandaversioner.

TT skickade välvilligt vidare kommunikéer och tal av ytterhögerns Quisling.

Däremot undveks ofta just de nyheter som gav inblicken i förtryckets metoder i det ockuperade Norge. Det TT skickade ut om Norge var till nio tiondelar fullständigt missvisande, framhöll Selander i en ledare i E-K 6 november 1940.

Något senare teg TT om ett tal från Norge av kronprinsen Olav som ju stod på demokratins sida. Viktigare nyhet var, för TT, att Slovakien anslutit sig till Hitlers och Mussolinis militärpakt.

I radio, dit TT gallrade nyheterna, tegs det om de norska biskoparnas viktiga uttalande mot Quislingregimen.

Tiderna är andra. Med Internet är det svårt att mörka så effektivt som TT gjorde.

Men nu som då finns nära oss en propagandamedveten, odemokratisk stormakt som verkar militärt inne i ett grannland.

Den är långt skickligare än Hitlers och Quislings klåpare i få felaktiga eller påhittade uppgifter publicerade som nyheter.

Internets alla metoder för mytbildning står till dess förfogande.

Nu som då finns också de som så väldigt gärna vill tro på och sprida just denna desinformation, då från Berlin, nu från Moskva.

Till dem hör, förutom andra som alltid föredragit Kreml framför väst, också myllret av SD-liknande högerrörelser i Europa, som väljer Putins sida.

I honom kan Quislingpartiernas nutida motsvarigheter lätt se en själsfrände.

TT har många tillfällen att inte delta i den trafiken, förhoppningsvis blir det inte en fortsättning.

Men det ska inte huttlas med att det som TT lyckats vara och klafsa i är en gammal konfliktlinje mellan Eskilstuna och TT.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa