Vårda även teknikspråket

Sverige är ett ingenjörsland och ett kulturland.

17 november 2014 04:00

Vi har ett mycket levande och användbart språk, som många av oss anstränger oss för att vårda och använda rätt.

Men språket är inte bara skönlitteratur och tidningar. Det är bland mycket annat också också ett arbetsredskap, i ett land som är tekniskt avancerat, och har en omfattande exportindustri och mängder av människor som arbetar i tekniska och medicinska yrken. Kvaliteten i det tekniska språket är ingen småsak. Vad olika tekniska begrepp, konstruktionsdetaljer, dataprylar, medicinsk utrustning och så vidare heter på korrekt svenska är viktigt. Annars kan det bli missförstånd, och fel som förvirrar, som kan kan kosta pengar och som kan leda till faror i arbetsmiljön.

Så det finns förstås en liten inrättning som ser till att det finns ordlistor, databaser och en aktiv språkvård inom tekniska yrken. Förr hette den Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC), och var ett slags näringslivsorganisation. Nu är den ett bolag med statsanslag, AB Terminologicentrum TNC.

Detta lilla bolag är billigt, men gör i det tysta mycket nytta, för att undvika begreppsförvirring och hålla språket spänstigt och användbart. Statens kostnad är 4,27 miljoner kronor. Helt överraskande har finansdepartementet – den högst troliga syndaren – fått igenom en minskning med 4,0 miljoner i budgetförslaget. Då blir 270 000 kronor kvar, och kvadden blir faktum.

Korttänkt är vad det är. Men första gången är det inte. Den tidigare TNC höll för en del år sedan på att gå omkull på grund av finansiell likgiltighet från näringslivet och ingenjörernas yrkesföreningar. Då räddades verksamheten av staten. Nu är det fara på taket igen.

Ibland tycks kulturlösheten och språkvanvården sakna gränser. Fyra miljoner är nålpengar, både för staten och för de näringslivsorganisationer och yrkesföreningar som finns inom olika tekniska områden. Det är ju alldeles orimligt om en sådan här verksamhet ska stjälpas.

Riksdagen bör se till att rädda anslaget. Sedan kan gärna ingenjörs- och näringslivsföreningarna ta på sig var sina delar av kostnaden för något de alla – men också det svenska språket – har stor nytta av.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!