Putin togs åter på bar gärning

En utväxling ligger dock nära till hands, fast säker kan man inte vara. Aleksandrov och Jerofejev har nämligen oturen att tjänstgöra hos en regim som inte värderar människoliv, inte heller egna medborgares.

22 maj 2015 05:00

De två ryska militärer, sergeant Aleksandr Aleksandrov och kapten Jevgenij Jerofejev, som tillfångatogs i Luhansk län i Ukraina 17 maj är långt ifrån de första. Sedan augusti förra året, då tio ryska fallskärmsjägare togs efter att deras pansarkolonn slagits ut, har ett antal ytterligare soldater från Rysslands reguljära styrkor hamnat i ukrainsk fångenskap.

Några omständigheter gör dock dessa två lite speciella. De tillhör den militära underrättelsetjänsten GRU, som gärna framställs som eliten i Rysslands väpnade styrkor. De tillfångatogs efter att ha sårats i en eldstrid då även ukrainarna lidit förluster. De har lämnat redogörelser – videoklippen har offentliggjorts – som lämnar lite tvivel om att de var i Ukraina på ryskt militärt uppdrag.

Ryssland har medgivit att de två är ryska medborgare men hävdar att de inte var i aktiv tjänst när de tillfångatogs. Som framgår i Nemtsov-rapporten, tidigare omskriven på denna sida, använder ryska försvarsmakten sedan årsskiftet metoden att låta sina kontraktsanställda ta formellt avsked ur armén, innan de skickas till Ukraina. Det innebär att den ryska statens fingeravtryck döljs nödtorftigt, men även att soldaterna eller deras anhöriga får problem med att få ut ekonomisk ersättning om de såras allvarligt eller dödas.

Följdriktigt hävdar den ryska marionettregimen i den så kallade folkrepubliken Luhansk att Aleksandrov och Jerofejev tjänstgör som poliser hos dem.

Sådana förklaringar går hem i Ryssland men imponerar på få i utlandet. Undantag finns förstås. TT meddelade i tisdags, efter att Aleksandrov och Jerofejev visats upp i fångenskap, att "… ingen klarhet framkom i kärnfrågan: om de var soldater i aktiv tjänst eller tidigare soldater som var frivilliga". Kreml tackar TT, oklart vilken gång i ordningen.

I den mån uttalanden från de två räknas för TT var dessa absolut klargörande. De berättade om sitt uppdrag, namngav sina kamrater i förbandet och lämnade andra detaljerade och kontrollerbara uppgifter om vilka de är och var de hör hemma.

Huruvida Ryssland gjort avskedsmanövern med dessa två är dock oklart. BBC:s ryska redaktion har träffat en värnpliktig som tjänstgjorde under Jerofejev för fyra år sedan och sedan dess haft kontakt med andra i förbandet, utan att ha hört något om att kaptenen hade begärt avsked.

Samtidigt med denna händelse har ryska journalister grävt fram uppgifter om tre döda soldater, även de tillhörande GRU, från ett och samma förband, fast ett annat än Aleksandrovs och Jerofejevs. De har begravts på tre olika platser i Ryssland men vid samma tid, vilket tyder på att de dödats i samma strid. Journalisterna sätter dödsdatumen till 4-5 april.

Det återstår nu att se hur Kreml väljer att hantera detta vidare. Ukraina säger att de två fångarna – de kallas "gripna" – inte kommer att utväxlas utan åtalas för terrorbrott. Det vore logiskt eftersom Ryssland hävdar att det inte är i krig med Ukraina.

En utväxling ligger dock nära till hands, fast säker kan man inte vara. Aleksandrov och Jerofejev har nämligen oturen att tjänstgöra hos en regim som inte värderar människoliv, inte heller egna medborgares.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa