Här var det lättare i opposition

av Alex Voronov.

Elevpeng brukar man kalla den summa pengar som rektorn på en skola förfogar över. Det är från den potten framför allt lärarlöner betalas.

26 mars 2010 06:30

I Strängnäs var elevpengen i grundskolans årskurs sju till nio 51 594 kronor per elev 2007, 52 711 kronor 2008, 49 516 kronor 2009 (51 625 kronor före den berömda elevpengsänkningen mitt under året) och 49 890 kronor 2010. Sett över de tre senaste åren har elevpengen alltså sänkts med 3,3 procent. Notera att även före den akuta krisen på våren 2009 gav politikerna rektorerna mindre pengar det året än 2008.

Enligt utbildnings- och kulturkontoret är trenden densamma inom skolverksamheten som helhet med ett undantag: Förskolan har i 2010 års budget fått lite mer pengar än de övriga skoldelarna. Under samma period har lärarlönerna ökat med runt tio procent, inräknat att löneökningen efter vårens avtalsförhandlingar landar någonstans mellan två och tre procent.

Så ser siffrorna ut. De två senaste budgetbesluten har fattats med Socialdemokraterna vid rodret. Även Folkpartiet och Centerpartiet har varit med och ska ha sin del av ansvaret, men det är Socialdemokraterna som kom in i den nya majoriteten med skolan som främsta fråga och det är socialdemokraten Lotta Grönblad som har ordförandeposten i barn- och utbildningsnämnden, samma Grönblad som i opposition hamrade in att den dåvarande majoritetens skolbudget var en ”brutalbudget” och sjöng med medborgarkören för mer pengar till skolan. Minns nätverket Babyguards och dess dryga tvåtusen namnunderskrifter för en folkomröstning om en höjning av elevpengen med åtta(!) procent. Socialdemokraterna solade sig först i glansen av kravet för att väl i majoritet mumla sig fram till ett avslag i fullmäktige, med hänvisning till att frågan hade väckts för sent i förhållande till budgetåret.

Och när nedskärningarna i skolan var som hårdast valde Grönblad, i likhet med majoritetens övriga toppolitiker, att hålla lägsta möjliga profil. Mellan januari 2009 och mars 2010 skrev hon inte ett enda debattinlägg om de lokala frågorna. Känns det inte lite … ja, brutalt på något sätt?

Men det är inte för sent än. Det återstår sex månader till valet och Grönblad, som nyligen återvände till debattarenan, är mer än välkommen att på denna eller på omstående sida berätta hur hennes göranden i majoritet hänger ihop med hennes tidigare låtanden i opposition.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!