Blodfattig debatt i Strängnäs

av Susanna Birgersson

En liten skara Strängnäsbor hade samlats på Gyllenhjelmstorget i centrala Strängnäs i går eftermiddag för att lyssna på en debatt mellan de politiska partiernas toppnamn. Nio politiker stod uppradade i Sveriges radios gula tält.

20 augusti 2010 09:35

Viktiga frågor diskuterades: ekonomi, skola, trygghet, medborgarinflytande och tänkbara politiska konstellationer. Men jag tvivlar på att någon åhörare gick därifrån särskilt mycket klokare.

Alla vill gärna samarbeta med alla – utom Vänsterpartiets David Aronsson som meddelade att partiet inte har något att hämta i ett samarbete med borgerliga partier. Alla anser förstås att skolan är viktig, några nämnde att det faktiskt kan behövas lite mer pengar där. Det samlade intrycket var att partierna inte tycker att det är någon särskilt god idé att inrätta fler lokala nämnder (utom Mariefredspartiet förstås) men att det är viktigt att dialogen med medborgarna stärks. Någon däremot?

Stor borgerlig enighet rådde om att valets viktigaste fråga är ekonomin. Men medan oppositionsrådet Maria von Beetzen (M) talade om en illa skött ekonomi där 80 miljoner rinner bort i ränteavgifter, menade kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) att allt står väl till med de kommunala finanserna.

Om det var uppläggets, deltagarnas eller diskussionsledarnas fel att debatten blev informationsfattig och blodlös, må vara osagt. Men rent generellt kan sägas att politiska debatter blir bättre ju mer konkreta frågorna är.

I våras genomförde Strengnäs Tidning en omfattande undersökning där närmare 700 personer svarade på vad som är den viktigaste kommunala frågan. Av undersökningen framgick, inte oväntat, att skolan rankas högt. Här har Strengnäsbornas tålamod prövats. Skolpengen sänktes ganska kraftigt 2008, lite väl kraftigt medgav Jens Persson i går. Tillagningen av skolmat centraliserades nyligen till Campus, men nu är en decentralisering och upphandlingsprocess på gång. En och annan kommuninvånare, ganska många faktiskt, har åsikter om hur skolskjutsarna fungerar.

Hastigt och lustigt bestämdes i våras att Långbergsskolans elever flyttas över till Karinslundsskolan som stod tom. Men eftersom fritidsverksamheten fortfarande finns kvar på Långsbergsskolan bussas eleverna nu fram och tillbaka mellan de två skolorna som ligger på var sin sida av stan. Inte alla är nöjda med arrangemanget. Fortfarande dras kommunen med stora kostnader för outnyttjade lokaler. En skollokalsutredning påbörjades för flera år sedan, diskuterades livligt och avslutades. Därefter tystnad.

För att uttrycka det milt, det finns gott om konkreta frågor vad gäller skolan som behöver diskuteras inför väljarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!