Flexibelt i landstinget

av Alex Voronov Tidningen berättar denna vecka om felaktigt utbetalda arvoden i landstinget, ett ämne som sedan länge är bekant för läsarna. Veckans berättelse är dock bredare med belopp, nya namn och bättre åskådliggörande av hur majoritets- och oppositionspolitiker har gynnat och skyddat varandra under denna affär.

25 augusti 2010 07:14

I går kom en första reaktion från någon ansvarig i Landstinget Sörmland. Ett anonymt (!) meddelande publicerades på landstingets hemsida under rubriken ”Arvoden igen” och budskapet är mycket intressant.

Den okände skribenten menar att gårdagens artikel inte innehåller något nytt – ”samma historia har berättats i media många gånger det senaste året” – men medger att fel har begåtts som dock rättats till och påpekar att revisionsfirman PricewaterhouseCoopers genomför en utredning som väntas bli klar i slutet av september.

Och så finns där en kommentar till det faktum att beslut om arvoden har fattats i andra forum än landstingsfullmäktige: ”Om besluten hade fattats i landstingsfullmäktige hade besluten varit desamma.”

Påståendet är befängt. Om det är något vi har lärt oss under denna mandatperiod så är det att politiker gärna backar när det blir besvärande publicitet kring kontroversiella förslag. Här handlar det dessutom om något av det mest känsliga – de förtroendevaldas ekonomiska villkor. Förslag på arvodeshöjningar var också en viktig orsak till att majoritetskoalitionen 2006 mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sprack.

Viktigast är dock den principiella sidan av saken. De olika oppositionskonstellationerna har under mandatperioden vid flera tillfällen kritiserat majoriteterna för åsidosättande av procedurer. När beslut har fattatsi fel forum, eller till och med när beslutsunderlag presenterats sent, har det varit nära till anklagelser om maktfullkomlighet och antidemokrati.

Så är det när landstingspolitikerna står mot varandra. Men när de i fullt samförstånd agerar lagstridigt och beslutar utan insyn duger plötsligt argumentet att utgången nog hade blivit densamma om lagar och regler hade följts. Det är flexibelt i Landstinget Sörmland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa