Politiker som skyr debatten

av Alex Voronov På dagens Åsikter finns inlägg från Jens Persson (C) och Fredrik Lundgren (FP) där de svarar på våra frågor om samarbetet med Socialdemokraterna. Eller ja, Lundgrens svar är mest en förorättad pose. Mitt ”synsätt på det rationella politiska samtalets fundamenta” får honom att marschera ut ur rummet och smälla igen dörren.

19 november 2010 06:30

Här finns förstås en bakgrund. Det var Folkpartiet som, genom Lundgren, före valet presenterade en ideologisk motivering för ett borgerligt samarbete. Det var Folkpartiet som den 19 september förlorade drygt en femtedel av sitt väljarstöd i Strängnäs – betydligt mer än vad partiet tappade i riket. Och det var ledaren för Folkpartiets förhandlingsgrupp, tillika ordförande i partiets kommunförening, som hoppade av samtliga sina parti- och kommunuppdrag mitt under majoritetsförhandlingarna.

Sammantaget tyder det på att samarbetet med Socialdemokraterna är starkt ifrågasatt såväl inom Folkpartiet som bland dess väljare. Det är förståeligt om det stressar det tillträdande kommunalrådet men frågan är om debattflykt är en särskilt bra strategi.

Av Jens Perssons inlägg framgår att valet mellan Moderaterna och Socialdemokraterna hängde på ”övergripande styrprinciper, samarbetsförmåga, och förtroende mellan partierna i majoriteten”. Gott så. Läsarna får avgöra om det är ett tillfredsställande svar.

Men ett problem kvarstår och det är Perssons avslutande resonemang om hans sällsynta närvaro på tidningens debattsida. Kommunstyrelsens ordförande menar att han avstår från deltagande i denna debatt för att inte ”bidra till de bråk och konflikter som historiskt har tagit upp alltför mycket tid av Strängnäs politiker”. Och så ställer han detta mot uppgiften ”att leverera”.

Det är en mycket egendomlig hållning. Om de förtroendevalda kollegorna i kommunen följde Perssons filosofi skulle debattsidorna vara fria från Strängnäspolitiker och debatten dem emellan skulle föras uteslutande i fullmäktige. Vid dessa tillställningar är medborgarna enbart åhörare och de är inte heller särskit många. Fullmäktigesammanträdena följs direkt av en mikroskopisk del av de Strängnäsbor som läser tidningen.

Frågan borde egentligen vara enkel och diskussion överflödig. Det är medborgarnas demokratiska rätt att höra sina förtroendevalda resonera om aktuella frågor, motivera sina ståndpunkter och bryta åsikter i en debatt. Den politiker som inte håller med bör fundera över sitt val av sysselsättning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa