Redan besvärligt för C och FP

av Alex Voronov Den politiska majoriteten i Strängnäs har knappt hunnit sätta sig till rätta men det är redan dags för ett första vad var det vi sa. På måndagens möte med kommunstyrelsen röstade Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet ner en moderat motion om ökad konkurrens i äldreomsorgen.

2 december 2010 06:30

Moderaterna vill se fler utförare på området och föreslår att ”kommunens tjänstemän ser över former för upphandling och kontroll av sådan verksamhet” och att ”Strängnäs kommun inför s.k. äldrepeng eller på annat likvärdigt förfaringssätt öppnar upp för privata initiativ”.

I motiveringen till avslaget står att Strängnäs under våren har fattat två beslut som till viss del har samma inriktning som Moderaternas motion. De två besluten var att undersöka intresset för att driva Selaöhemmet i Stallarholmen privat och att införa valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.

För att ge kommunens tjänstemän det uppdrag som Moderaterna föreslår, står det vidare i beslutsmotiveringen, krävs att Strängnäs inför LOV även för särskilt boende för äldre eller att ytterligare äldreboenden upphandlas. Eftersom inga sådana beslut har fattats kan inte motionen bifallas, menar förvaltningen och den politiska majoriteten.

Så använder politiker procedurer och formalia för att trixa sig ur en besvärlig fråga. För egentligen är det hela mycket enkelt: Förslagsställarna vill ha fler utförare i äldreomsorgen och söker efter vägar dit. Om den politiska majoriteten anser att de exakta förslagen inte är mitt i prick, anger fel tågordning eller liknande kan den ta fasta på åsikten och lägga ett eget förslag som går i den riktningen.

Det förutsätter förstås att den styrande koalitionen håller med Moderaterna i sak – och det är där problemet ligger. Strängnäs socialdemokrater ogillar valfrihet och konkurrens i äldreomsorgen och röstade också i våras nej till entreprenad för Selaöhemmet och LOV. Då stod Folkpartiet och Centern upp för sin hållning och såg till att fullmäktige röstade ja. Men det var då – före valet.

Samtidigt kan det vara bra att åter påminna om vad Folkpartiets ledare Fredrik Lundgren skrev på debattsidan i augusti förra året:

”Folkpartiet ska vara det naturliga valet för en Strängnäsväljare med liberala politiska reflexer. Det betyder att vi på alla sätt vill uppmuntra konkurrens på välfärdstjänsternas område. Vi ser gärna att offentliga tjänster öppnas för konkurrens med olika former av kundval, etableringsfrihet och ’pengsystem’.”

Vackert, inte sant?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa