En svajig nyhetsvärdering

av Susanna Birgersson Gissningsvis sitter det i detta nu ett knippe svenska journalister och plöjer igenom återstoden av den senaste vågen av Wikileaksdokument. Ser någon av dem ordet Sweden i något av dokumenten, författas snabbt en nyhet. Dessa ”avslöjanden” varvas med uppdateringar av jakten på Julian Assange och uttalanden från hans advokater. I skrivande stund ska han finnas i förvar hos brittisk polis.

8 december 2010 06:30

En grupp av nyheter handlar om amerikanskt underrättelsearbete i Sverige, samarbete och informationsutbyte med svensk underrättelsetjänst, de otydliga samarbetsformerna och att riksdagen inte har informerats i detalj om hur samarbetet ser ut. Nyheterna har föranlett en miljöpartistisk KU-anmälan, ett vänsterpartistiskt initiativ till sanningskommission och krav på justitieministerns avgång.

Problemet är att nyheterna ofta har presenterats utan ett sammanhang, vilket gör det omöjligt att värdera innehållet. Hur många av reportrarna vet till exempel vilka befogenheter regeringen har att byta information med andra länder. Indignerade oppositionspolitiker verkar vara lika vilsna vad gäller lagstiftning och praxis som många reportrar.

Med några undantag har nyhetsrapporteringen inte gjort svenska medborgare särskilt mycket klokare. Har regeringen gjort fel och i så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning? Hittills är vi i stort sett utlämnade åt Jan Guillous analyser i Aftonbladet som, inte oväntat, landar i att Säpo är en inkompetent myndighet och svenska politiker medvetet otydliga.

Den andra typen av nyheter handlar om saker som svårligen kan beskrivas som något annat än skvaller. Carl Bildt har enligt en amerikansk ambassadtjänsteman ett lite överdimensionerat ego. Vi vet. Jämförelsen med en medelstor hund som beter sig som en stor hund och utrikesministerns godmodiga kommentar om att han i vart fall inte är en pudel, har ett underhållningsvärde snarare än ett nyhetsvärde.

Samma slags nyhet är beskrivningen av statsministern. Han lär inte ha något behov av att ständigt stå i centrum, han pratar väldigt mycket om klimatet och, hör och häpna, han har ett förtroligt förhållande med sin fru som antas påverka hans politiska åsikter. Motsatsen hade, möjligen, varit en nyhet.

Återgivningarna är ganska oförargliga, de berörda personerna är förmodligen tjockhudade nog att inte hänga läpp över de lite syrliga kommentarerna. Och visst är det roligt att ta del av amerikanska recensioner av svensk politik. Men det kanske räcker nu. Intresset för verkliga nyheter om svensk underrättelsetjänst i Wikileaksmaterialet – om sådana finns – blir allt mindre för varje icke-nyhet som presenteras.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa