Borgerlig ideologi finns inte

av Alex Voronov

Jag använder ordet borgerlig för att det är etablerat och fungerar stilistiskt. De fyra regeringspartierna kallar sig gärna borgerliga och regeringen behöver en samlingsbeteckning. Alltså är den borgerlig när den inte är allians.