Borgerlig ideologi finns inte

av Alex Voronov Jag använder ordet borgerlig för att det är etablerat och fungerar stilistiskt. De fyra regeringspartierna kallar sig gärna borgerliga och regeringen behöver en samlingsbeteckning. Alltså är den borgerlig när den inte är allians.

8 februari 2011 06:00

Och det är allt. Jag vill inte kännas vid begreppet borgerlig som beskrivning av denna ledarsida, mina egna övertygelser eller som beteckning av en samhällssyn och viss uppsättning värderingar överhuvudtaget.

Men det finns debattörer som försöker formulera en borgerlig ideologi. Under de senaste månaderna har Svenska Dagbladets ledarsida publicerat en artikelserie under vinjetten Det nya borgerliga uppdraget. Ambitionen att teckna konturerna till en ny politik för Sverige är det inget fel på, men när kollegan PJ Anders Linder i sin avslutande söndagskrönika resonerar i termer av borgerligt synsätt och borgerliga dygder blir det soppkokning på en väldigt tunn spik. Det är nämligen lätt att finna konfliktdimensioner och politiska allianser med djupa rötter som går på tvärs med bilden av borgerlighet kontra något annat.

Det mest kännetecknande för borgerligheten, enligt Linder, är ambitionen att sätta gränser för staten kontra individen. Den tanken går som en röd tråd genom hans text. Mer relevant vore att fråga vilken stat och vilka politikområden, samt blicka bortom de senaste sju åren.

Socialliberaler och socialdemokrater har historiskt förenats i sin syn på välfärdsstaten, socialförsäkringarna och familjepolitiken – om man så vill i en tro på den sociala ingenjörskonsten (= ja till stark stat). I integritets- och rättssäkerhetsfrågor är det lika naturligt att liberaler av olika nyanser, vänstersocialister och miljöpartister finner varandra (= statsskepsis).

Konservativa inom främst Kristdemokraterna vill helst se en starkt normgivande stat som inte förhåller sig neutral till livsstilar, vilket i dag främst kommer till uttryck på hbt-området, medan socialdemokrater och moderater tenderar i större utsträckning än andra identifiera sig med statsapparaten och resonera i termer av nationens intresse.

Och det går knappt att skilja åt de socialdemokratiska broderskaparna, de frisinnade folkpartisterna och de traditionella kristdemokraterna när det kommer till synen på bistånd och alkoholpolitik.

Alliansen är ett realpolitiskt projekt, formad av rådande maktförhållanden och en samsyn kring ett antal dagsaktuella frågor. Den som dyker för att söka efter en djupare borgerlig värdegemenskap kommer dock oundvikligen att slå sig i botten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa