På kollisionskurs med FN-konvention

av Susanna Birgersson Danmarks integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (Venstre) fick sparken i tisdags. Historien bakom är komplicerad, långt ifrån utredd, men sorgligt typisk det Danmark som under 2000-talet blivit alltmer tillslutet.

11 mars 2011 06:39

I januari skrev tidningen Information om att minst 36 personer, födda i Danmark av statslösa palestinier, mellan 2004 och 2010 fått avslag på sina ansökningar om medborgarskap. Enligt en FN-konvention, som Danmark antagit och som därför fungerar som lag, har just sådana personer rätt till medborgarskap.

De danska ministrarna är också myndighetschefer, vilket gör dem direkt ansvariga för hur lagarna tillämpas. I augusti 2008 fick Rønn vetskap om de olagliga avslagen. Men Folketinget informerades först i januari förra året. Under tiden fortsatte avslagen. Det är sannolikt detta hemlighetsmakeri hon nu får sota för.

Det finns en annan politisk skandal från slutet av 80-talet som bidrog till att Rønn inte kunde sitta kvar, den så kallade Tamil-sagen. På direkt order från justitieminister Erik Ninn-Hansen utreddes aldrig en rad ansökningar om familjeåterförening av tamilska flyktingar i Danmark. När historien blev känd för allmänheten 1993, tvingades hela den sittande, konservativt ledda regeringen avgå.

Det är mot bakgrund av Tamil-sagen som indignationen mot Birthe Rønn Hornbech ska förstås. Och kritiken fokuserar mörkläggningen, och inte alls som man skulle kunnat tro, att invandringsministeriet i många år har struntat i en humanitärt angelägen lagstiftning. Och mannen som fick överta Rønns jobb, Søren Pind (V), sa rakt ut att han inte gillar konventionen från 1961 och tycker att Danmark ska säga upp den. Han har också hävt ur sig en rad saker som tydligt visar att han inte är rädd för att framstå som mycket ”invandringskritisk” – som det heter i Danmark.

Frågetecknen är många. Det kan finnas självsvåldiga departements- och myndighetschefer som agerat på eget bevåg. De olagliga avvisningarna ska ha börjat 2004 då Bertel Haarder var integrationsminister. Kände han eller hans efterträdare, Rikke Hvilshøj, båda Venstre, till vad som pågick? Kan Rønn ha fått order från högre instans om att inte ta upp saken, eftersom det skulle äventyra samarbetet med Dansk Folkeparti? Det får den utredning som nu har tillsatts utvisa.

Tyvärr är den här historien inte en isolerad olyckshändelse utan en naturlig följd av att regeringen och dess stödparti systematiskt har ägnat sig åt att med stor uppfinningsrikedom blockera alla vägar in i Danmark. Det är konventionen som avviker. Den är inte längre relevant, säger den nye integrationsministern. I det politiska klimat som råder i Danmark är det beklagligt nog just så.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa