Fixarna i Strängnäs

Om det är något Strängnäs styrande borde ha lärt sig den hårda vägen så är det detta: Följ regelboken. Lyssna på sakkunskapen. Ljug inte.

12 november 2011 06:11

Men icke. Den nu upprullade konsultskandalen visar att det återstår mycket att vädra ut i kommunhuset. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har struntat i expertisen, medvetet brutit mot lagen och i varierande grad slarvat med sanningen när de väl avslöjats.

I samband med åtminstone tre konsultuppdrag har tjänstemän sagt att det är lagbrott, utan att få gehör hos sina chefer. Det handlar om kommunchef Peter Lundberg, näringslivschef Birgitta Blanck och konsult Krister Jönsson. I alla tre fall hade beloppet på 287 500 kronor per år överskridits utan att konsultuppdragen upphandlats i konkurrens.

Blanck tillträdde tjänsten som näringslivschef i juni 2010 men fakturerade fram till och med juli 2011 som konsult via sitt bolag Blanck’s Rådgivning AB. Upplägget hade varit ekonomiskt fördelaktigt för Strängnäs kommun – ja, om det inte hade upptäckts – men även gynnsamt för Blanck som fick större manöverutrymme när hon tog in pengarna i bolaget.

Intressant i sammanhanget är att hon, liksom kommunstyrelsens ordförande Jens Persson, är centerpartist och stod på plats nio på Strängnäs kommunlista.

Kommunchef Lundberg ignorerade kommunledningskontorets påpekande om Blancks upplägg. Han kunde väl inte annat som själv hade ett likadant avtal med kommunen – konsult sedan hösten 2009. Fram till nu har Strängnäs kommun betalat hans enskilda firma PH Lundberg konsult två och en halv miljoner kronor exklusive moms.

Att Jens Persson kände till reglerna finns väl dokumenterat. Kommunledningskontoret satte samman en förlängning av Lundbergs avtal under protest. Det är svårt att tolka det på något annat sätt. I sitt mejl till Persson 27 december 2010, där avtalet bifogas, understryker biträdande kommunchef Kristina Zetterström att avtalet förlängs mot förvaltningens rekommendationer och råd.

”Kommunens beslut strider mot lagen och kommunen tar flera risker i och med att detta avtal ingås”, skriver hon och listar riskerna: Avtalet kan förklaras ogiltigt. Strängnäs kommun kan av domstol dömas till straffavgift för otillåten direktupphandling. Domstolen kan hävda att avtalet är anställning och kommunen bli ersättningsskyldig för semesterlön och andra sociala förmåner.

Zetterström varnar också för att beslutet kan skada kommunens anseende och kommunmedlemmarnas förtroende för kommunen.

I början av oktober i år hade kommunledningskontoret en ny diskussion med Jens Persson om Peter Lundbergs kontrakt. Kommunens upphandlingsansvariga Christina Larsson tog till och med fram två alternativa former av upphandling av kommunchefens tjänst.

Ändå hävdade Jens Persson i förra veckan, när han konfronterades av tidningen, att han inte kände till att kommunchefskontraktet var tvunget att upphandlas. Han ändrade sig och erkände mitt under intervjun. Men lögn är lögn, och ingen liten sådan heller, eftersom Persson skyllde på just de tjänstemän som ville göra rätt när han gjorde fel.

Peter Lundberg glider också när han förklarar Krister Jönssons konsultarbete. Lundberg hävdar att Jönsson har utfört två olika uppdrag, där det senare var två seminarier om områdesstyrelser, varför kommunen inte överskridit maxbeloppet för direktupphandling.

Men det är inte det relevanta, menar kommunledningskontoret. Jönsson genomförde utbildningar, såväl i våras som nu i oktober. Så även om uppdraget är ett annat är tjänsten densamma och därför gäller taket för direktupphandling.

Och så finns det även här en mejlväxling som tidningen har tagit del av. Där framgår tydligt att Jönsson först ville fakturera en klumpsumma efter årsskiftet, i syfte att kringgå reglerna. Kristina Zetterström sa nej varefter Peter Lundberg slog fast i ett svarsmejl att ”det finns lösningar”.

Lundbergs lösning är alltså en efterhandskonstruktion som, åter igen, går mot ansvariga tjänstemäns uppfattning.

Allt detta trixande och ljugande är förstås stötande i sig. Men värre är misstanken, inte minst mot bakgrund av tidigare skandaler i kommunen, att det nu avslöjade inte är allt. Hur mycket mer av denna fixarattityd, informella överenskommelser, handslag vänner och bekanta emellan vid sidan av gällande procedurer, lagar och regler, finns det i Strängnäs kommun?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa